Επιστροφή

H Αντιδημαρχία Περιβάλοντος για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες ότι εφαρμόζει το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων που ορίζει ο νόμος 4039/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το νόμο 4235/2014 . Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα ζώα περισυλλέγονται από ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο, εξετάζονται για λεϊσμανίωση, στειρώνονται, σημαίνονται με microchip, εμβολιάζονται, παραμένουν για λίγες μέρες στο καταφύγιο του Δήμου και στη συνέχεια επανεντάσσονται υγιή στο φυσικό τους περιβάλλον και στα όρια του Δήμου, όπως ορίζει η νομοθεσία. Για τη διευκόλυνση του προσδιορισμού των σημείων επανένταξης, η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος έχει εκπονήσει σχέδιο επανένταξης των αδέσποτων σκύλων.

Επίσης ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης έχει συστήσει την προβλεπόμενη από το νόμο πενταμελή επιτροπή, (αριθμ .πρωτ. απόφασης 37.035/27-6-2014) της οποίας η σύνθεση θα τροποποιηθεί, μετά από παραίτηση κάποιων μελών της, μόλις η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος λάβει απαντήσεις στις επιστολές που έχει απευθύνει σε αρμόδιους συλλόγους και σωματεία για την υπόδειξη μελών (αριθμ.πρωτ. εγγράφων 62593/3-11-2015 και 57039/6-10-2015 ), ενώ έχει συσταθεί και η ειδική επιστημονική τριμελής επιτροπή (αρ. αποφ. 1054/2015).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι Δήμοι έχουν τη συνολική εποπτεία και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος Κοζάνης από την πλευρά του καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων σκύλων. Καλούμε τους δημότες που επιθυμούν να αποκτήσουν σκύλο να υιοθετήσουν έναν αδέσποτο από το καταφύγιο του Δήμου, τον οποίο θα παραλάβουν στειρωμένο, εμβολιασμένο και τσιπαρισμένο.

 

Αντιδημαρχία Περιβάλοντος