Επιστροφή

H παρουσίαση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης- Μέχρι τις 8 Αυγούστου η διαβούλευση


Με μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το βράδυ η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης, παρουσία και πολλών πολιτών με αντικείμενο τη συζήτηση επί του Επιχειρησιακού Στρατηγικού  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης ανέφερε τα εξής:
Ως Δήμαρχος και ως Δημοτική Αρχή έχουμε ένα όραμα για τον Δήμο.
Ένα όραμα που εξειδικεύτηκε τόσο στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2014-2020 που ψηφίστηκε από τα ΔΣ τον Ιούνιο του 2015, όσο και στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό που ουσιαστικά είναι η εξειδίκευση του Στρατηγικού  και ψηφίστηκε από το ΔΣ στις 27/11/2015 και που ουσιαστικά αποτελεί τον «οδικό χάρτη» της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο.
Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά στο σύνολο του Δήμου και απαντά στην απαίτησή μας για ουσιαστική ενοποίηση των πέντε Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων), καθώς πέντε χρόνια μετά την συνένωση των πρώην Καποδιστριακών στον Καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης, είναι προφανές, ότι η ενοποίηση παραμένει ζητούμενο.
Στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τα ινία του Δήμου, εντάσσεται και το Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) που σας παρουσιάζουμε σήμερα και που αφορά στην πόλη της Κοζάνης.
ΕΣΣΒΑΑ είναι το πρώτο πρόγραμμα που προκηρύχτηκε από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους περί τα 15 εκ. € και που αποτελεί μια «ομπρέλα» έργων και παρεμβάσεων που θα γίνουν στο άξονα Κέντρο – Πλατεία Λασσάνη –Σιδηροδρομικός Σταθμός και για το οποίο ο Δήμος οφείλει να καταθέσει προσχέδιο πρότασης για ένταξη του έως τις 31/8/2016.
Με αυτό το σχέδιο ο Δήμος διευρύνει τον ορίζοντα της πόλης της Κοζάνης, αναβαθμίζοντας το ιστορικό της κέντρο και ενοποιώντας την, με την δημιουργία στην σημερινή θέση του σιδηροδρομικού σταθμού, ενός χώρου πρασίνου, αναψυχής και επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται λειτουργικά με το εμπορικό κέντρο.
Με αυτό το σχέδιο η Πόλη κινείται.
Και για αυτήν την κίνηση καταφέραμε χτες, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, το πρώτο βήμα:
Προχωρήσαμε σε υπογραφή Προσυμφώνου Συνεργασίας με τον ΟΣΕ για την παραχώρηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού στο Δήμο Κοζάνης. Μια μεγάλη επιτυχία για την πόλη, μια σπουδαία προοπτική για ολόκληρο τον Δήμο.
Αυτή η διαδικασία διαβούλευσης με την κοινωνία συνεχίζεται με την σημερινή εκδήλωση-συζήτηση, που δεν είναι μια τυπική Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι μια διευρυμένη εκδήλωση/ πρόσκληση προς όλους τους φορείς, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, προς όλους τους δημότες προκειμένου να κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα.
Από εσάς ζητάμε να καταθέσετε τις απόψεις σας, να τεκμηριώσετε τα προβλήματά που θέλετε να επισημάνετε για την συγκεκριμένη περιοχή και να υποβάλετε τις προτάσεις σας: με προφορικό τρόπο σήμερα εδώ, με επιστολή προς το Γραφείο Προγραμματισμού στο Δήμο, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Δεσποτίδης αναφέρθηκε στην Πρόσκληση για κατάθεση Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ), που  αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η χρηματοδότηση των Δράσεων του ΕΣΣΒΑΑ καλύπτεται από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, ενώ δύναται να προβλεφθεί συμμετοχή από τα Τομεακά ΕΠ 2014-2020, καθώς επίσης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα (Horizon 2020, Life+, εθνικά προγράμματα, κλπ.), κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με μόχλευση άλλων πόρων (π.χ. ιδιωτικών).
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των ΕΣΣΒΑΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.300.000 €

Το ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου Κοζάνης
Στις προτάσεις του Δήμου Κοζάνης περιλαμβάνονται λύσεις που καλύπτουν ένα ή και περισσότερα από τα εντοπισμένα προβλήματα της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν σε παρεμβάσεις κοινωνικής – περιβαλλοντικής – οικονομικής αναβάθμισης, αναζωογόνησης και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής του νοητού άξονα με αφετηρία την πρόσφατα αναπλασθείσα κεντρική πλατεία Νίκης της πόλης και τέρμα την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού του ΟΣΕ.
Στόχος του σχεδίου του Δήμου είναι η αναβάθμιση των δύο υποβαθμισμένων κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά περιοχών (τμήμα εμπορικού κέντρου & περιοχή του ΟΣΕ) και την προώθηση, μέσω του ΕΣΠΑ, όλων εκείνων των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων που πρέπει να γίνουν παράλληλα στις περιοχές που τις συνδέουν, ώστε να επιτευχθεί λειτουργική συνένωση αυτών και να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης του συνόλου της πόλης.
Περαιτέρω στοχεύει, στην αντιστροφή της σημερινής εικόνας με την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με την αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την προώθηση καινοτόμων, «έξυπνων» εφαρμογών  στο αστικό περιβάλλον και την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ
Το πρόγραμμα «ομπρέλα» στοχεύει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος του συγκεκριμένου τμήματος της πόλης και κατ’ επέκταση του συνόλου αυτής ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και τη ποιότητα ζωής.
 
Στη περιοχή παρέμβασης του ΕΣΣΒΑΑ προβλέπονται
      Αναζωογόνηση τμήματος του  Εμπορικού Κέντρου της πόλης, με παρεμβάσεις σε υποδομές και το αστικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε προγράμματα προώθησης των δραστηριοτήτων τους.
      Ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Λασσάνη με στόχους την περεταίρω  προβολή και αξιοποίηση του ομώνυμου αρχοντικού (δημοτική Χαρτοθήκη), την αύξηση του πρασίνου (πάρκο), πεζοδρομήσεις και την αναμόρφωση των όψεων των παρακείμενων εμπορικών καταστημάτων.
      Δημιουργία Παιδικής Χαράς σε συνέχεια με την πλατεία Λασσάνη στα βορειοανατολικά.
      Διαμόρφωση των οδών Ολύμπου, οδικού άξονα που συνδέει την Πλατεία Λασσάνη με την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, με αναβίωση της εμπορικότητάς, αλλά και των οδών Αριστοτέλους, 11ης Οκτωβρίου και Αρχελάου και των περιοχών που περιβάλλουν τις παραπάνω οδούς, με ανάπτυξη διαδρομών πρασίνου, κίνησης πεζών και ποδηλάτων.
      Αξιοποίηση  της περιοχής του ΟΣΕ, όπου με τη διαδικασία της πολεοδόμησης θα προβλεφθούν κατάλληλες χρήσεις ώστε να υποδεχθούν:
o      Το κτίριο του Σταθμού καθώς και χώρο για τις λειτουργικές ανάγκες του επιβατικού σιδηροδρομικού σταθμού
o      Βιοκλιματικό πάρκο με εκτενείς χώρους πρασίνου - πάρκο αναψυχής, και περιβαλλοντικής αγωγής, ήπιες παρεμβάσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής
o      Διαμόρφωση κλειστής αγοράς καθημερινής λειτουργίας και στεγασμένου τμήματος για την εξυπηρέτηση εβδομαδιαίας κεντρικής λαϊκής αγορά Κοζάνης, περιοδικών εκθέσεων τοπικών προϊόντων, άλλων παραγωγικών εκθέσεων, ετήσιου πανηγυριού Κοζάνης (νιάημερος) και άλλα

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ τμήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.


ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
Η πλατεία 28ης Οκτωβρίου βρίσκεται μεταξύ της κεντρικής πλατείας Νίκης και της πλατείας Λασσάνη και αποτελεί τον σημαντικότερο κόμβο στο φυσικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. Οι παρεμβάσεις τόσο στους κοινόχρηστους χώρους της μικρής πλατείας, όσο και στο επίπεδο της κίνησης πεζών και οχημάτων, αναμένεται να δώσει, μαζί με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, την ευκαιρία στα παρακείμενα παλιά ισόγεια καταστήματα να προβούν στην αναβάθμιση των ιδιοκτησιών τους και να αλλάξουν την εικόνα του κέντρου σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.
Στις παρεμβάσεις στου κοινόχρηστους χώρους της περιοχής περιλαμβάνονται και οι οδοί Τσιμινάκη, Ερμού, Κοντορούση, Λιούφη και Αθηνάς, οι οποίοι θα διαμορφωθούν ανάλογα με τον ρόλο που θα κληθούν να επιτελέσουν (δρόμοι πεζόδρομοι κλπ), με βάση το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

Ο.Τ. 262.
Στο Ο.Τ. αυτό, εκτός μιας πολυκατοικίας στα ΝΔ (που και αυτή εκφράζει μορφολογικά μια εποχή) και το διατηρητέο που ανακατασκευάζεται στα ΒΑ, υπάρχουν μικρά εμπορικά καταστήματα που είτε βρίσκονται σε κακή κατάστασή, είτε έχουν ήδη καταρρεύσει.
Σύμφωνα με τα κτηματολογικά στοιχεία του Ο.Τ. 262, οι ιδιοκτησίες που προτείνεται να συμμετάσχουν στον παραπάνω σχεδιασμό είναι 20 (εξαιρούνται η υπάρχουσα πολυκατοικία στα ΝΔ και το διατηρητέο στα ΒΑ) συνολικής επιφάνειας 1.668,20μ².

 
Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι:
     Η προώθηση και αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας με την αναβίωση των εμπορικών καταστημάτων μέσα από το νέο Εμπορικό Κέντρο,
     H αναστροφή της εικόνας εγκατάλειψης που παρουσιάζει το σημείο αυτό του κέντρου της πόλης και η προσέλκυση επισκεπτών
     H ανάδειξη της ιστορικότητας της πόλης μέσα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων και την διαμόρφωση του πολεοδομικού ιστού στην μικροκλίμακα ενός Ο.Τ.
 
Παιδική χαρά στο Ο.Τ. 351Α  

Διαμόρφωση του χώρου της παιδικής χαράς, της ευρισκόμενης στο Βορειοανατολικό άκρο της πλατείας Λασσάνη, στο Ο.Τ. 351Α, ώστε στην συγκεκριμένη περιοχή να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των προβλεπόμενων από το ρυμοτομικό σχέδιο κοινόχρηστων χώρων.
Η κεντρική περιοχή αυτή της πόλης είναι πολύ πυκνοδομημένη με ψηλές πολυκατοικίες και ο συνδυασμός
α) της δημιουργίας του εμπορικού  κέντρου στο Ο.Τ.262,
β) της αναμόρφωσης της πλατείας Λασσάνη (Ο.Τ. 378) σαν χώρο πρασίνου και ανάπαυσης και
γ) της δημιουργίας πλησίον αυτών της προτεινόμενης παιδικής χαράς, (Ο.Τ. 351Α) θα δώσει «ψυχή» στην πόλη, συνδυάζοντας στον πυρήνα αυτής την εμπορικότητα, και τον τουρισμό σε συνδυασμό με την δημιουργία πνεύμονα ανάσας και ξεκούρασης για όλους όσους ζουν και κινούνται στον ευρύτερο προτεινόμενο αναμορφωμένο χώρο των Ο.Τ. 262, 378 και 351Α.
 


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Ο.Σ.Ε.    (Βιοκλιματικό πάρκο – Αγορά)
Η περιοχή του Ο.Σ.Ε., όπως έχει ήδη αναφερθεί, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης της Κοζάνης. Η επέκταση του σχεδίου της πόλης το 1997, σε συνέχεια και νοτιότερα  της περιοχής του Ο.Σ.Ε. είχε σαν αποτέλεσμα η εν λόγω περιοχή να βρίσκεται σήμερα μέσα στην πόλη, και στην πραγματικότητα να αποτελεί κυριολεκτικά ένα κενό, διακόπτοντας τη συνέχεια του αστικού ιστού.
Η χωροθέτηση στη συγκεκριμένη περιοχή και άλλων λειτουργιών πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής, που υπάρχει σήμερα, και η αξιοποίηση της συντελεί:
      στην αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής με την ουσιαστική ενσωμάτωσή της (από άποψη χρήσεων και λειτουργιών) στον αστικό ιστό της πόλης, με την ενοποίηση των περιοχών επέκτασης με την υπόλοιπη πόλη (παλιό και νέο σχέδιο).
      στην περιβαλλοντική ανάταξη της περιοχής με ανάπτυξη χώρων πρασίνου και αναψυχής.
      στην χωροθέτηση λειτουργιών που συντελούν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην άρση της απομόνωσης αυτής.
      στη σηματοδότησή της σαν μια μοναδική περιοχή, που θα συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον,  την ιστορία και τον πολιτισμό, τη δημιουργία εμπορικού πυρήνα, που θα λειτουργεί μέσα σε ένα βιοκλιματικό περιβάλλον εύκολα προσπελάσιμο από τους κατοίκους της πόλης και της γύρω περιοχής
Προτείνεται η πολεοδόμηση του συνόλου της έκτασης του ΟΣΕ με δημιουργία Οικοδομικών Τετραγώνων που θα υπηρετούν τις χρήσεις που προκύπτουν από τις παραπάνω επισημάνσεις. Συνολικά οι εκτάσεις αυτές θα πάρουν, ως βασική χρήση, τα χαρακτηριστικά ενός Βιοκλιματικού Πάρκου. Το σημερινό κτίριο του Ο.Σ.Ε. βρίσκεται στο κέντρο της προτεινόμενης περιοχής αναβάθμισης και στην εν λόγω πρόταση θα αποτελεί το σημείο αναφοράς της παρέμβασης.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ   ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
Η λειτουργική σύνδεση του προς αναμόρφωση (όπως παραπάνω) χώρου του σιδηροδρομικού Σταθμού με το Κέντρο της πόλης, αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείμενο παρεμβάσεων της παρούσας πρότασης.
Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται  δια μέσου των οδικών αξόνων της πόλης : α) της οδού Ολύμπου β) των οδών Αριστοτέλους, 11ης Οκτωβρίου, Βενιζέλου και γ) της πλατείας Λασσάνη, μιας από τις κεντρικότερες της πόλης.
Όλος ο παραπάνω σχεδιασμός καθώς και οι διαμορφώσεις πλατειών, οδών και πεζοδρόμων που περιγράφονται παρακάτω, διέπονται από τις αρχές σχεδιασμού που θα καθοριστούν από το, υπό εκπόνηση, Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΣΣΑΝΗ
Με δεδομένο το γεγονός ότι το σύνολο της έκτασης του χώρου μελέτης της πλατείας Λασσάνη και των γύρω χώρων φτάνει περί τα 4.500,00μ²  αναδεικνύοντάς την στη μεγαλύτερη πλατεία της πόλης,  ως στόχοι της προτεινόμενης διαμόρφωσης μπορούν να διατυπωθούν οι παρακάτω:
Δημιουργία ικανού πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης, που ασφυκτιά από αυτή την έλλειψη και κατά συνέπεια σημαντική θετική μεταστροφή του μικροκλίματος της περιοχής όλου του κέντρου.
Ανάδειξη του αρχοντικού Λασσάνη, μέσα από το σχεδιασμό του ευρύτερου περιβάλλοντος αυτό χώρου.
Διευθέτηση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων, τόσο στους δρόμους γύρω από την πλατεία, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.
Οργάνωση της κίνησης των πεζών, με την πλατεία να αποτελεί σημείο έλξης, για στάση και αναψυχή, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα πεζοδρόμων και ικανοποιητικού πλάτους πεζοδρομίων, που θα διατρέχει όλο το κέντρο.
Προώθηση δραστηριοτήτων στον χώρο της πλατείας, ώστε αυτή να αποτελεί πόλο έλξης των πολιτών, με συνέπεια τη διατήρηση και αύξηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων αναψυχής στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα.
Διευθέτηση :  α) της στάσης  και  β) της κίνησης  των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με ορθολογιστική επίλυση του ζητήματος της ύπαρξης, σήμερα, της αφετηρίας των ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Κοζάνης, στην περιοχή της πλατείας.
Χωροθέτηση στάσης και αναμονής taxi  σε κατάλληλα τμήματα οδού, τα οποία θα εξυπηρετούν όχι μόνο την εν λόγω πλατεία, αλλά και μέρος του εμπορικού κέντρου της πόλης.
Καθορισμό πορείας ποδηλάτου, μέσα από σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, για ασφαλή πρόσβαση στη εν λόγω πλατεία και κατ΄ επέκταση στο κέντρο της πόλης   ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Η διαμόρφωση της οδού Ολύμπου, από την πλατεία Λασσάνη μέχρι τον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, σε ένα μήκος περίπου 550μ, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και την επιστροφή της εμπορικότητας, περιλαμβάνει:
 
α.) Αναμόρφωση της Ολύμπου με διεύρυνση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν αυτής.
β.) Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος της Ολύμπου, ώστε να επιτρέπεται μόνο η διέλευση των οχημάτων και να παρεμποδίζεται η πιθανή ολιγόλεπτη στάθμευση αυτών
γ.)  Δημιουργία συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης κατά μήκος της αναμορφούμενης πλέον οδού.
δ.)  Ειδικές επιστρώσεις του δρόμου σύνδεσης της περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού με το Κέντρο της πόλης (Ολύμπου και τμήμα της Αριστοτέλους) με επίπεδη την επάνω επιφάνειά τους (προκειμένου να έχουμε ομαλό οδόστρωμα).
ε.)  Αναμόρφωση των οδών που περικλείονται από τα Ο.Τ. 417Α, 420 και 418 στην κατάληξη της Ολύμπου μέχρι τον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 
ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Η διαμόρφωση της οδού Αριστοτέλους και των κοινοχρήστων χώρων που υπάρχουν γύρω από αυτή, από τον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι τη διασταύρωση με την οδό 11ης Οκτωβρίου, σε ένα μήκος περίπου 480μ, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, περιλαμβάνει:
α.) Αναμόρφωση της οδού Αριστοτέλους με διεύρυνση των εκατέρωθεν αυτής πεζοδρομίων
β.) Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος και των 2 κατευθύνσεων της οδού
γ.) Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών
δ.) Δημιουργία συγκεκριμένων χώρων στάθμευσης από την μια πλευρά του οδοστρώματος και στα δύο σκέλη της οδού.
ε.) Μετατροπή της διαχωριστικής δεντροστοιχίας της οδού σε υπερυψωμένη λωρίδα πρασίνου, με στόχο :
     - οι ρίζες των υπαρχόντων δέντρων να οδηγούνται κατακόρυφα ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της καταστροφής των πλακών  
     επικάλυψης των πεζοδρομίων, καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση των πεζών πάνω από αυτά, και
     - τη δημιουργία μικρών χώρων στάσης με καθιστικά, τα οποία διαμορφώνονται από τα στηθαία αντιστήριξης της υπερυψωμένης   λωρίδας πρασίνου
 στ.) Σύνδεση του αναμορφωμένου χώρου της οδού Αριστοτέλους με τους προτεινόμενους προς αναμόρφωση χώρους της περιοχής  του ΟΣΕ.
ζ.)   Ειδικές επιστρώσεις και των δύο κατευθύνσεων της οδού Αριστοτέλους, με επίπεδη την επάνω επιφάνειά τους (ομαλό οδόστρωμα), δημιουργώντας με την εναλλαγή των διαστάσεων και της απόχρωσης αυτών τις ζητούμενες ποδηλατικές  διαδρομές ή των προκαθορισμένων χώρων στάθμευσης.
η.)  Διαμόρφωση του Ο.Τ. 377Α (Κ.Χ. – πράσινο), που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους, 11ης Οκτωβρίου και       Ροδόπης.
ΟΔΟΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η διαμόρφωση τμήματος της οδού 11ης Οκτωβρίου, από τη διασταύρωση με την οδό Αριστοτέλους μέχρι τη διασταύρωση με τις οδούς Αρχελάου και Αριστοφάνους, σε ένα μήκος περίπου 120μ, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και την επιστροφή της εμπορικότητας,
ΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Η διαμόρφωση τμήματος της οδού Βενιζέλου, από τη διασταύρωση με την οδό Σαρανταπόρου (όπου καταλήγει και η προηγούμενη ανάπλαση του κέντρου της πόλης) μέχρι τη διασταύρωση με τις οδούς Αρχελάου και Αριστοφάνους, σε ένα μήκος περίπου 150μ, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και την επιστροφή της εμπορικότητας,
ΟΔΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΥ
Η διαμόρφωση της οδού Αρχελάου, από τη διασταύρωση με τις οδούς 11ης Οκτωβρίου και Αριστοφάνους μέχρι το Σπίτι του Λασσάνη και την ομώνυμη πλατεία, σε ένα μήκος περίπου 200μ, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προϊόν διαβούλευσης και ουσιαστικής συνεργασίας πολυάριθμων φορέων που δραστηριοποιούνται στη περιοχή παρέμβασης.
Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι προκειμένου να επιλεγεί ένα σχέδιο ΒΑΑ για χρηματοδότηση, θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
•      Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη συνολική αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίζονται στην περιοχή παρέμβασης,
    το οποίο θα περιλαμβάνει σαφώς προσδιορισμένους, μετρήσιμους στόχους.
•      Ωριμότητα του σχεδίου (τεκμηρίωση, ολοκληρωμένες μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κλπ)
•      Διαβούλευση και δημοσιοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων και ενεργειών
•      Δημιουργία Εταιρικού Σχήματος για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση του Σχεδίου, με σαφώς
   προσδιορισμένους ρόλους του κάθε φορέα που συμμετέχει σε αυτό.
Η προτεινόμενη ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη παρέμβαση θα αποτελέσει σημαντική τομή για την πόλη της Κοζάνης και θα συντελέσει στην ενοποίηση του υπάρχοντος σήμερα εμπορικού κέντρου της πόλης, με την προτεινόμενη δημιουργία χώρων εμπορίου, αναψυχής και πολιτισμού στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού.