Επιστροφή

Κοζάνη: Πρόσω ολοταχώς για την «πράσινη» λειτουργία της τηλεθέρμανσης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Neutron

Στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων για την επιτάχυνση της κλιματικής ουδετερότητας και της απανθρακοποίησης, στοχεύει το πιλοτικό πρόγραμμα Neutron, που πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντησή του στις 10 και 11 Ιουλίου 2023, στην Κοζάνη, με τη συμμετοχή 11 εταίρων και δικαιούχο το Δήμο Κοζάνης.

Τους εταίρους καλωσόρισε ο δήμαρχος Κοζάνης,  Λάζαρος Μαλούτας ανοίγοντας την εκδήλωση, τονίζοντας τη σημασία της πιλοτικής δράσης για το Δήμο, η οποία αναγνωρίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης δόθηκαν λεπτομέρειες για το έργο Neutron, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των συμμετεχόντων,  ενώ αναπτύχθηκε το αντικείμενο του έργου που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος. Τη δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης της ΔΕΥΑΚ, ενώ στελέχη της επιχείρησης ενημέρωσαν τους εταίρους για το σύστημα της τηλεθέρμανσης.
Υπενθυμίζεται, ότι το έργο NEUTRON είναι ένα από τα 25 πιλοτικά έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αποστολής των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων», και αφορά την έρευνα για την υποκατάσταση τμήματος της θερμικής ενέργειας της Τηλεθέρμανσης από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής μιας καινοτόμου τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας (Green Heat Module) η οποία βρίσκεται στο κέντρο μιας ενεργειακής αλυσίδας κυκλικής οικονομίας. 
Εταίροι στο έργο προϋπολογισμού 1 εκατ. Ευρώ, είναι οργανισμοί και ακαδημαϊκά/ερευνητικά κέντρα όπως η ΔΕΥΑΚ, η ΔΙΑΔΥΜΑ, το ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Νομική Σχολή), η ΕΥΑΘ, το Solar Institut Jülich του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άαχεν, καθώς και εταιρίες τεχνολογίας όπως η Kraftanlagen, θυγατρική του Γαλλικού τεχνολογικού κολοσσού Bouygues, η ABB Ελλάδος, η κυπριακή ZEUS και η Ergoncell με έδρα την Κοζάνη. 
Στόχος του έργου είναι η υποκατάσταση της θερμικής ενέργειας της Τηλεθέρμανσης από ΑΠΕ, ιδίως σε περιόδους αιχμής, με σκοπό την μείωση του ενεργειακού κόστους μεσοπρόθεσμα αλλά και την απομείωση των εκπομπών που προέρχονται από την θέρμανση των κτιρίων έως το 2030. Στόχος,  η πιο «πράσινη» λειτουργία της τηλεθέρμανσης.
Σημειώνεται, ότι ωφελούμενοι του έργου θα είναι κυρίως οι τελικοί καταναλωτές, στο βαθμό που τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αναδείξουν την εφαρμογή μιας καινοτόμου και οικονομικά βιώσιμης τεχνολογίας που στο επίκεντρό της έχει μια μπαταρία αποθήκευσης θερμικής ενέργειας η οποία θα προκύπτει από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αγρο-φωτοβoλταϊκά, από την αξιοποίηση της λυματολάσπης και των απορριμμάτων στο πλαίσιο μιας βιώσιμης διαδικασίας στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας. 
Στα μακροπρόθεσμα οφέλη περιλαμβάνονται η ενίσχυσης της παραγωγικότητας σε τοπικό επίπεδο και η μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμους πόρους και κυρίως τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η παρέμβαση αυτή του Δήμου αναμένεται να μειώσει τους εκπεμπόμενους ρύπους βοηθώντας τον να πετύχει τον στόχο της Κλιματικής Ουδετερότητας έως το 2030. 
Τα αποτελέσματα του έργου διάρκειας δύο ετών, θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποτελέσουν καλή πρακτική και παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές πόλεις ώστε να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου για πλήρη κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.