Επιστροφή

Παραλαβή ειδικού προστίμου του N. 3843/10

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου των φακέλων που υποβλήθηκαν με το Ν. 3843/10.

Λόγω λήξης της προθεσμίας εξόφλησης ή καταβολής της Α’ δόσης την 30η Δεκέμβρη 2011, παρακαλούνται οι μηχανικοί και οι πολίτες να προσέλθουν άμεσα στην Πολεοδομία και μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου καθημερινά από 9 π.μ έως 14:00 μ.μ, με τον Αριθμό Καταχώρησης του φακέλου για την παραλαβή του ειδικού προστίμου.