Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα του Κοβεντάρειου κτηρίου του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  στις 01-11-2011 ημέρα Τρίτη  και ώρα    20:00  με το παρακάτω θέμα συζήτησης:

 
  1. Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Κοζάνης 2011-2014.
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 02-11-2011 και ώρα 19:00 στην ίδια αίθουσα.

Οι προτάσεις για το παραπάνω θέμα να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση grdimsim@kozanh.gr

 
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης 
Λάζαρος Μαλούτας