Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανακοίνωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους Κοινόχρηστους Χώρους

Σχετ:  α. το άρθρο 60 του Ν.4795/2021
          β. το άρθρο 65 του Ν.4688/2020
          γ. η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 27683/ΦΕΚ 1814Β/29-4-21

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης, ότι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας.

 

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών είναι η κάτωθι:

  1. 1. Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Αίτηση  (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

Β. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)

Γ. Άδεια του Καταστήματος.

Δ. Δημοτική ενημερότητα.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης (κάντε κλικ εδώ για να την κατεβάσετε)

 

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου. 

 

  1. 2. Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.

 

  1. 3. Υπολογίζονται τα τέλη και ζητείται η μερική καταβολή τους από την επιχείρηση.

 

  1. 4. Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ΚΧ

 

Υπογραμμίζουμε ότι οι βασικές αρχές που διέπουν την παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων αφορούν, την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών – αμαξιδίων σε ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50μ τουλάχιστον,  την συναίνεση από όμορα ή παρακείμενα καταστήματα, την ασφαλή διέλευση πεζών – οχημάτων εκτάκτων αναγκών (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών) σε πεζοδρόμους, την εύρυθμη και χωρίς προβλήματα δραστηριοποίηση όλων των λοιπών καταστημάτων.

 

- Διάγραμμα επιτρεπόμενων παραχωρήσεων ΚΧ για τραπεζοκαθίσματα

- Παραδείγματα ορθής τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το γ’ σχετικό