Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Όνομα # φακέλων # εγγράφων
2011 0 681
2012 0 652
2013 0 662
2014
Υποφάκελοι: 2014
1 0
2015 0 616
2016 0 783
2017 0 256
2017- 0 684
2018 0 829
2019 0 646
2020 0 402
2021 0 385
2022 0 349
2023 0 555
2024 0 183
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0429-2013 Εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων Οινόης.pdf 85k
1-0430-2013 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Βρίκου για στέγαση 20ου Νηπιαγωγείου.pdf 106k
1-0431-2013 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Τσιμτσιλιάκου για στέγαση 20ου Νηπιαγωγείου.pdf 110k
1-0432-2013 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Καραγιαννάκη Μαυροματίδη στέγαση όγδοου νηπιαγωγείου.pdf 107k
1-0433-2013 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Κατσιβελάρη για στέγαση ΕΠΑΣ ΕΠΑΛ.pdf 105k
1-0435-2013 επιστροφή ποσού 10 ευρώ στον Σίμπο Γεώργιο.pdf 89k
1-0436-2013 χορήγηση παραγωγικής άδειας κηπευτικών στην Ειρήνη Παπαδοπούλου.pdf 86k
1-0437-2013 τροποποίηση της 209.2013 ΑΔΣ για προγραμματισμό προσλήψεων για την κάλυψ.pdf 88k
1-0440-2013 τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 137k
1-0441-2013 Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Κ. ΔΙΑΔΥΜΑ ενίσχυση μηχανισμού αποκομιδής απορριμμάτων.pdf 116k
1-0442-2013 Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.pdf 92k
1-0445-2013 Χορήγηση προκαταβολής στην εταιρία ΜΠΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ(1).pdf 107k
1-0445-2013 Χορήγηση προκαταβολής στην εταιρία ΜΠΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ.pdf 107k
1-0446-2013 Έγκριση Έκθεσης τέταρτου τριμήνου 2012 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού..pdf 233k
1-0447-2013 Τροποποίηση της 263.2012 Απευθείας αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ροδιανής.pdf 85k
1-0448-2013 Εξέταση αιτήματος Τ.Κ. Ακρινής για μετατροπή ανοικτού ταινιοδρόμου που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ σε κλειστό.pdf 83k
1-0449-2013 Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης.pdf 97k
1-0450-2013 Τροποποίηση της 84.2011 ΑΔΣ ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Βθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κ.pdf 82k
1-0451-2013 έγκριση 25.2013 Α.Δ.Σ. Οργανισμού Αθλητισμού πολιτισμού νεολαίας ΟΑΠΝ Απολογισμός 2012(1).pdf 89k
1-0451-2013 έγκριση 25.2013 Α.Δ.Σ. Οργανισμού Αθλητισμού πολιτισμού νεολαίας ΟΑΠΝ Απολογισμός 2012.pdf 89k