Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Όνομα # φακέλων # εγγράφων
2011 0 681
2012 0 652
2013 0 662
2014
Υποφάκελοι: 2014
1 0
2015 0 616
2016 0 783
2017 0 256
2017- 0 684
2018 0 829
2019 0 646
2020 0 402
2021 0 385
2022 0 349
2023 0 555
2024 0 163
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0474-2013 παράταση ενδεικτικών προθεσμιών 3ης έως 7ης της κατασκ.pdf 92k
1-0475-2013 χορήγηση προκαταβολής ΚΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.pdf 94k
1-0477-2013 παράταση ενδεικτικών προθεσμιών διαμόρφωση κοινοχρήστων στα ΟΤ 13,14,16,18 εργατικών κατοικιών ΖΕΠ.pdf 115k
1-0478-2013 έγκριση 3ου ΑΠΕ βελτίωση οδικού δικτύου ΤΔ Κοίλων.pdf 83k
1-0479-2013 παράταση 3ης ενδεικτικής προθεσμίας έργου Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως.pdf 83k
1-0480-2013 συγκρότηση εποτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έρ.pdf 90k
1-0481-2013 συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο ΟΤ 19 στη ΖΕΠ.pdf 90k
1-0482-2013 έγκριση μελέτης και εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου Καθαρισμός ρεμάτων.pdf 82k
1-0483-2013 έγκριση μετάθεσης προθεσμίας για το 4ο υποέργο Προμήθεια και εγκατά.pdf 95k
1-0484-2013 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου οδοστρώματα επισκευές Κοζάνης έτους 2013.pdf 89k
1-0485-2013 Γνωμοδότηση για ΜΠΕ έργου Εκμετάλλευση λατομε(1).pdf 99k
1-0485-2013 Γνωμοδότηση για ΜΠΕ έργου Εκμετάλλευση λατομε.pdf 99k
1-0486-2013 χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους Δημότες.pdf 109k
1-0487-2013 έγκριση της 37.2013 ΑΔΣ κοβεντάρειου βιβλιοθήκης για συμφωνητικό συνεργασίας με future library ελκυστικοί χώροι μάθησης κλπ.pdf 84k
1-0488-2013 χορήγηση παραγωγικής άδειας κηπευτικών στον Τσακιρόπουλο.pdf 85k
1-0489-2013 χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου στον ΚΟΜΑΡΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.pdf 82k
1-0490-2013 χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου στον ΚΟΚΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε..pdf 82k
1-0491-2013 χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου στον ΚΑΤΑΝΑ ΠΑΣΧΟ.pdf 82k
1-0492-2013 Ξύλευση δάσους Αγίου Χαραλάμπους(1).pdf 82k
1-0492-2013 Ξύλευση δάσους Αγίου Χαραλάμπους.pdf 82k