Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Όνομα # φακέλων # εγγράφων
2011 0 681
2012 0 652
2013 0 662
2014
Υποφάκελοι: 2014
1 0
2015 0 616
2016 0 783
2017 0 256
2017- 0 684
2018 0 829
2019 0 646
2020 0 402
2021 0 385
2022 0 349
2023 0 555
2024 0 210
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0325-2013 Υποβολή απόψεων επί της ΜΠΕ Επαρχιακή οδός Ακρινής Κοζάνης(1).pdf 96k
1-0325-2013 Υποβολή απόψεων επί της ΜΠΕ Επαρχιακή οδός Ακρινής Κοζάνης.pdf 96k
1-0326-2013 Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε υπαλλήλους Παιδικών σταθμών σε δόσεις.pdf 156k
1-0327-2013 τρόπος εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό εργασίας παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα Δήμου.pdf 102k
1-0328-2013 έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμ(1).pdf 114k
1-0328-2013 έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμ.pdf 114k
1-0329-2013 Συζήτηση Λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ.pdf 115k
1-0334-2013 Επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ για προμήθεια δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων.pdf 107k
1-0335-2013 Έγκριση μελέτης έργου Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης.pdf 95k
1-0336-2013 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμ.pdf 95k
1-0337-2013 έγκριση πρακτικού Τιμητικών διακρίσεων εύφημης μνείας σε τρεις αθλητές της Μακεδονικής Δύναμης.pdf 96k
1-0338-2013 κατάταξη της Περιφέρειας μας σε σχέση με το ΣΕΣ ( νέο ΕΣΠΑ).pdf 92k
1-0339-2013 Τροποποίηση της 133.2013 Α.Δ.Σ. Ορισμός ενός συμβο.pdf 83k
1-0340-2013 έγκριση χορήγησης αδειών τεχνικών παιγνίων.pdf 102k
1-0341-2013 έγκριση της 90.2013 μελέτης καθ.pdf 100k
1-0342-2013 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.pdf 175k
1-0343-2013 τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 141k
1-0344-2013 Αίτηση σωματείου ιδικτητών ταξί για παράταση προθεσμίας αλλαγής χρωματισμού ΤΑΧΙ.pdf 82k
1-0345-2013 έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής οριστικής παραλαβής Οδοποιία Σκ_ρκα β΄ φάση.pdf 83k
1-0346-2013 έγκριση πρωτοκόλλου προσωρ.pdf 83k