Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0001-2015 Χρήση χώρων προβολή κομμάτων προεκλογική περίοδο Ελληνικό Κοινοβούλιο.pdf 83k
1-0002-2015 προτάσεις έργων για το ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιας και μη δασοπονίας.pdf 72k
1-0003-2015 διοργάνωση εορτών εκδηλώσεων Α_ τριμήνου 2015 δέσμευση δαπανών δημοσίων σχέσεων.pdf 101k
1-0004-2015 Ορισμός Προέδρου Παιδείας καθορισμός εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων ΕΒΕ ΤΕΕ.pdf 75k
1-0005-2015 ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαικών Αγορών.pdf 123k
1-0006-2015 Ανάκληση η μη επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών Μεταξένια Καραγιάννη.pdf 73k
1-0007-2015 καθορισμός ημερήσιου τέλους πωλητών παραγωγών Λαϊκών Αγορών.pdf 137k
1-0008-2015 Άδεια λειτουργίας οίκου ανοχής Διδάκη Ν. Νικόπολη.pdf 70k
1-0009-2015 Άδεια λειτουργίας οίκου ανοχής Τόλιου Ν. Νικόπολη.pdf 71k
1-0010-2015 Γνωμοδότηση για ΜΠΕ Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού ολιβίνη Βούρκα ΤΚ Χρωμίου.pdf 133k
1-0011-2015 Αίτηση Τζεμάρη για μείωση ενοικίου σχολάζοντος περιπτέρου.pdf 76k
1-0012-2015 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση ΚΑΠΗ Άνω Κώμης.pdf 74k
1-0013-2015 Συγκρότηση επιτροπών από υπαλλήλους για προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ.pdf 115k
1-0014-2015 αίτημα προς περιφέρεια Διεύθυνση Πολιτικής Γης για παραχώρηση αρ. 446 ΟΤ 51 Ποντοκώμη.pdf 75k
1-0015-2015 αίτημα προς περιφέρεια Διεύθυνση Πολιτικής Γης για παραχώρηση αρ. 210 ΟΤ 25 Ποντοκώμη.pdf 86k
1-0016-2015 ΑΠΕ Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οδικής ασφάλειας αρτηρίες.pdf 74k
1-0017-2015 παράταση της 65090.2.12.12 σύμβ. παροχή ολοκληρ. υπηρεσιών για συγκριτ. αξιολόγ. πολεοδομ. χωροταξ. σχεδιασμού.pdf 89k
1-0018-2015 Παράταση ενδεικτικής προθεσμίας έργου Κέντρο ΕΚΑΒ.pdf 98k
1-0019-2015 έγκριση 3.15 ΑΔΣ Κοινωφελούς για πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης αναψυκτήριο.pdf 99k
1-0020-2015 Μελέτη τρόπος εκτέλεσης Φύλαξη ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών(1).pdf 71k