Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0273-2015 Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμ.προσέγγισης LEADER.pdf 72k
1-0274-2015 Παράταση Σύμβασης συγκριτική αξιολόγηση χωροταξικού σχεδιασμού Λαγουδάκη.pdf 83k
1-0275-2015 Υποβολή πρατάσεων ένταξη ΕΑΠ δασοτεχνικά Κουρί υπόγεια αποθήκευση απορριμμάτων.pdf 71k
1-0276-2015 Προγραμματική ΔΙΑΔΥΜΑ αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών.pdf 165k
1-0277-2015 Σύμβαση εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών με την ECOELASTIKA.pdf 76k
1-0278-2015 πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για πυροπροστασία.pdf 110k
1-0279-2015 Αίτηση Τζεμάρη για μείωση ενοικίου περιπτέρου πλατεία Μπρίστολ.pdf 101k
1-0280-2015 Εκμίσθωση χωραφιών Καρυδίτσας.pdf 71k
1-0281-2015 Εκμίσθωση χωραφιών Βατερού.pdf 72k
1-0282-2015 χορήγηση αδειών βραχείας διάρκειας εμποροπανηγύρεις Βατερού.pdf 76k
1-0283-2015 Διαγραφή επαναβεβαίωση Σαλματονίδης Πιλικίδης Μάστορα Ζιάγκα.pdf 138k
1-0284-2015 Διαγραφή οφειλετών Χαραλαμπίδου Σιαμπανόπουλος Ρότσιου Ντίνας.pdf 86k
1-0285-2015 Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων Διαμαντίδου Ελευθεριάδη Καραθανάση.pdf 78k
1-0286-2015 Επιστροφή ποσού Αβραμίδης.pdf 74k
1-0287-2015 Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαικών αγορών QELESHI ALKETA.pdf 78k
1-0288-2015 έγκριση Α.Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης Τροποποίηση Προϋπολογισμού.pdf 70k
1-0289-2015 εξέταση πρότασης για ξύλευση για τους κατοίκους της Τ.Κ Καπνοχωρίου.pdf 71k
1-0290-2015 μετακίνηση Δημάρχου και Προέδρου ΚΒΔ Κοζάνης στην Αθήνα.pdf 78k
1-0291-2015 μετακίνηση Δημάρχου Αντιδημ. Δεοσποτιδη Δντή Παπαθανασίου και Υπ Τοπάλη.pdf 79k
1-0295-2015 Χρήση χώρων προβολή κομμάτων την περίοδο πριν το δημοψήφισμα 5 Ιουλίου 2015.pdf 83k