Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0218-2013 μετακίνηση Δημάρχου στο Βόλο.pdf 108k
1-0219-2013 μετακίνηση Αντιδημάρχου Καραπάτσιου Αθήνα.pdf 112k
1-0220-2013 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.pdf 154k
1-0221-2013 υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για καθιέρωση ενιαίας αργίας σε όλο το Δήμο.pdf 101k
1-0222-2013 υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για καθιέρωση δημόσιας εορτή Αγίου Νικολάου.pdf 101k
1-0224-2013 Πρόταση απόσυρσης παραγράφου 9 του υπό συζήτηση νομ.pdf 126k
1-0225-2013 έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ Τιμολογιακή πολιτική 2013 Κοινωνικό Τιμολόγιο ύδρευσης.pdf 101k
1-0226-2013 έγκριση Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνες συμβάσεις και μίσθωσης έργου.pdf 115k
1-0227-2013 έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης, Περιφέρειας και γενικού Νοσοκομείου Μαμάτσειου μποδοσάκειου.pdf 169k
1-0228-2013 Υποβολή αίτησης συμμετοχής στα βραβεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013.pdf 96k
1-0229-2013 κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για λειτουργικές δαπάνες.pdf 107k
1-0230-2013 Υποβολή πρότασης Κέντρο ΕΚΑΒ.pdf 99k
1-0231-2013 Υποβολή πρότασης Υποδομές εκπαίδευσης Κατασκευή διώροφου κτηρίου με υπόγειο και Νηπιαγωγείου.pdf 99k
1-0232-2013 Υποβολή προτάσεων Πράσινο Ταμείο Λαμπτήρες Κομποστοποιητές υπόγεια αποθήκευση απορριμμάτων.pdf 105k
1-0233-2013 Υποβολή προτάσεων Πράσινο Ταμείο Αγορά ακινήτου Πάλλα Ι. στις οδούς Κωνσταντιν.pdf 112k
1-0234-2013 Υποβολή πρότασης Προμήθεια εξοπλισμού 1ου σχολικού εργαστηριακού κέντρου Κοζάνης 1ου ΣΕΚ.pdf 99k
1-0236-2013 Έγκριση μελέτης Κατασκευή διώροφου κτηρίου με υπόγειο 15ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης και Σχολικά εργαστήρια.pdf 99k
1-0237-2013 Έγκριση μελέτης Κατασκευή 10ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης.pdf 98k
1-0239-2013 Έγκριση μελέτης Προμήθεια αντικατάσταση λαμπτήρων LED στο Δημοτικό Φωτισμό της Δ.Ε. Ελίμειας, Υψηλάντη, Αιανής.pdf 100k
1-0240-2013 Έγκριση μελέτης Προμήθεια αντικατάσταση λαμπτήρων LED στο Δημοτικό Φωτισμό της Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 100k