Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0241-2013 Έγκριση μελέτης Προμήθεια αντικατάσταση λαμπτήρων LED στο Δημοτικό Φωτισμό των Τοπικών Κοινοτήτων του Δ.Κ..pdf 100k
1-0243-2013 Έγκριση μελέτης Προμήθεια υπόγειου συστήματος προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων.pdf 97k
1-0244-2013 Έγκριση μελέτης Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Πετρανών Κοζάνης.pdf 98k
1-0245-2013 Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης έργου Γ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης.pdf 111k
1-0246-2013 Εγκριση μελέτης 120.2013 καθώς και πρόσκλησης ενδιαφέροντος Υπηρεσίες Ενεργειακού Τεχνικού Συμβούλου.pdf 103k
1-0247-2013 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για κατσκευή Νηπιαγωγείου Κλείδη.pdf 115k
1-0248-2013 Εγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Διαμόρφ.pdf 129k
1-0249-2013 Εγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση Κο.pdf 129k
1-0251-2013 Χορήγηση προκαταβολής ΑΤΡΑΠΟΣ για έργο Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση συνοδές ψυχικές διαταραχές αυτισμό.pdf 109k
1-0252-2013 Χορήγηση προκαταβολής ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου.pdf 111k
1-0253-2013 έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τηλεοπτική εκπομπή Χίλια μίλια.pdf 117k
1-0254-2013 παραχώρηση χρήσης χώρου πνευματικού κέντρου Αιανής για τοποθέτηση ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς.pdf 97k
1-0255-2013 εξειδίκευση δύο 2 επιπλέον θέσεων για πρόσληψη προσωπικού ορισ.pdf 105k
1-0256-2013 παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτ.pdf 127k
1-0257-2013 παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτων ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δ.Κ. Αιανής μεταξύ Δήμου και Νάνου Ζήση.pdf 132k
1-0258-2013 παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτων ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στη Δ.Κ. Αιανής μεταξύ Δήμου και Αφων Γκαραλιού.pdf 129k
1-0259-2013 Τροποποίηση - αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 124k
1-0260-2013 διοργάνωση εορτών-εκδηλώσεων – συμμετοχών Β’ τριμή.pdf 163k
1-0262-2013 Εγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης Οδοστρώματα Επισκευές Κοζάνης έτους 2013 με δημοπρασία.pdf 99k
1-0263-2013 Παραχώρηση της κυριότητας οχήματος στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας.pdf 99k