Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0619-2013 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 103k
1-0620-2013 Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης.pdf 111k
1-0621-2013 κατανομή ποσού ευρώ 197.707,40 4ης δόσης στις σχο.pdf 112k
1-0622-2013 έγκριση χρησιμοποίησης από την ταμειακή υπηρεσία του internet banking και ορισμός δύο υπαλλήλων διαχείρησης λογαριασμών.pdf 112k
1-0623-2013 Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής για προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου.pdf 88k
1-0625-2013 έγκριση Ισολογισμού - αποτελεσμάτων χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού έτους 2012.pdf 241k
1-0626-2013 Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής .pdf 213k
1-0627-2013 Έγκριση της 234.2013 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά Πρόσκλ.pdf 109k
1-0628-2013 έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στην έκθεση Φιλοξένια Philoxenia στη Θεσσαλονίκη.pdf 107k
1-0629-2013 διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών συνολικά 66.613,85 Ευρώ.pdf 312k
1-0630-2013 διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών συνολικά 17.508,58 Ευρώ.pdf 117k
1-0631-2013 διαγραφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων Μίσιο, Μητσιόπουλο, Ελευθεριάδη, Κονταξή.pdf 89k
1-0632-2013 διαγραφή ποσών και επαναβεβαίωση Κουτρώτσιος Καραθανάση.pdf 89k
1-0633-2013 διαγραφή προσαυξήσεων Στάνταρ Μπετόν Βούρκα και Λατομεία Βούρκα.pdf 85k
1-0634-2013 έγκριση 2ου ΑΠΕ 2ου ΠΚΤΜΝΕ Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης.pdf 105k
1-0635-2013 έγκριση 2ου ΑΠΕ 2ου ΠΚΤΜΝΕ Δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων και ομβρίων Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου.pdf 105k
1-0636-2013 έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου ΠΚΤΜΝΕ Γ_ Βρεφονηπιακός Σταθμός.pdf 105k
1-0637-2013 έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Προμήθεια εξοπλισμού ξενώνα κακοποιημ γυναικών Μαυροκεφαλίδης.pdf 121k
1-0638-2013 έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Προμήθεια εξοπλισμού ξενώνα κακοποιημ γυναικών Παπαναστασίου.pdf 125k
1-0639-2013 έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου κατασκευή νέου αγωγού τροφοδοσίας Αυγής.pdf 104k