Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0165-2013 έγκριση εργασιών από τη ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσης για οικονομική συμμετοχή του Δ.Κ. στη δαπάνη αυτή.pdf 111k
1-0166-2013 τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 138k
1-0168-2013 Μελέτη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 91k
1-0169-2013 Μελέτη λειτουργία διαχείριση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 91k
1-0170-2013 Μελέτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 91k
1-0171-2013 Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης Πρόχειρος Διαγωνισμός Συντήρηση Χώρων Πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 91k
1-0172-2013 Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης Πρόχειρος Διαγωνισμός Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. Αιανής.pdf 91k
1-0173-2013 Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης Πρόχειρος Διαγωνισμός Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 91k
1-0174-2013 Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης Τακτικός Δημόσιος Διαγωνισμός Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 91k
1-0175-2013 Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης Πρόχειρος Διαγωνισμός Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. Υψηλάντη.pdf 91k
1-0176-2013 Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης Πρόχειρος Διαγωνισμός Κλάδεμα Υψηλών και Επικίνδυνων Δένδρων.pdf 92k
1-0178-2013 Συμμετοχή του Δ.Κ. στο διεθνές δίκτυο ACR.pdf 104k
1-0189-2013 έγκριση της αριθμ. 8.2013 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης Απολογισμός 2012.pdf 91k
1-0190-2013 Χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων.pdf 101k
1-0191-2013 Εκμίσθωση χωραφιών Τ.Κ. Λιβερών(1).pdf 91k
1-0191-2013 Εκμίσθωση χωραφιών Τ.Κ. Λιβερών.pdf 91k
1-0192-2013 Διαγραφή ποσού 30.006,90 Ευρώ από τους χρηματικούς καταλόγους Δ.Κ. λόγω διακοπής μίσθωσης των Αφων Σβώλη.pdf 107k
1-0193-2013 Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα.pdf 127k
1-0194-2013 Μετακίνηση Δημάρχου στο Αμύνταιο.pdf 141k
1-0195-2013 Μετακίνηση Δημάρχου στη Φλωρινα.pdf 111k