Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0193-2011 Εγκριση μελέτης του έργου Ανάπλαση.pdf 73k
1-0194-2011 Εγκριση μελέτης του έργου Ανάπλαση στα Ηπειρώτικα.pdf 74k
1-0195-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Βασικές.pdf 74k
1-0198-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών στο Τ.Κ.Καλαμιάς με αυτεπιστασία(1).pdf 74k
1-0198-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών στο Τ.Κ.Καλαμιάς με αυτεπιστασία(2).pdf 74k
1-0198-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών στο Τ.Κ.Καλαμιάς με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0199-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών στο Τ.Κ.Εξοχής με αυτεπιστασία(1).pdf 74k
1-0199-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών στο Τ.Κ.Εξοχής με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0200-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Διαγραμμίσεις Κοζάνης με δημοπρασία.pdf 73k
1-0201-2011 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου Διαγραμμίσεις εσωτερικής οδοποιίας με δημοπρασία.pdf 77k
1-0202-2011 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου Οριζόντια σήμανση οδών με δημοπρασία(1).pdf 77k
1-0202-2011 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου Οριζόντια σήμανση οδών με δημοπρασία.pdf 77k
1-0203-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Σήμανση - ονοματοθεσία οδών Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης με αυτεπιστασία(1).pdf 74k
1-0203-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Σήμανση - ονοματοθεσία οδών Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0204-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0205-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών Τ.Κ. Πετρανών με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0206-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών Τ.Κ. Πτελέας με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0207-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών Τ.Κ. Οινόης με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0208-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών Τ.Δ. Πρωτοχωρίου με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0209-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Διανοίξεις οδών με αυτεπιστασία.pdf 74k