Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0210-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση έργων και υποδομών στο Τ.Κ. Ν.Νικόπολης με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0211-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση και επισκευή υποδομών στην Τ.Κ. Αλωνακίων με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0212-2011 Εγκριση 1ου ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού δικτύου Τ.Κ.Κρόκου.pdf 72k
1-0215-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων Ελίμειας με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0216-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων Ελλησπόντου με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0217-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων Υψηλάντη με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0218-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων Αιανής με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0219-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Ηλεκτροφωτισμός οδού Ευτέρπης και παρόδων με αυτεπιστασία(1).pdf 74k
1-0219-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Ηλεκτροφωτισμός οδού Ευτέρπης και παρόδων με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0220-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Ηλεκτροφωτισμός σκάλας Αμμούδας -Παιδικής χαράς Τράντα με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0221-2011 Εγκριση μελέτης του έργου Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης.pdf 72k
1-0222-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Ενίσχυση.pdf 73k
1-0223-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Αντικατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών Δρεπάνου με αυτεπιστασία.pdf 73k
1-0224-2011 Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.pdf 96k
1-0225-2011 Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για αδέσποτα ζώα περισσυλογή σήμανση εμβολιασμός σίτιση.pdf 80k
1-0226-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση Δημοτικού Κήπου & Κόμβων Πρασίνου με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0227-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Εργα Ανάπτυξης Πρασίνου 2011 με αυτεπιστασία.pdf 74k
1-0229-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας Συντήρηση πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δ.Υψηλάντη με τακτικό διαγωνισμό.pdf 80k
1-0230-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Συντήρηση.pdf 74k
1-0231-2011 Εγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου Ηλεκτροφωτισμός μικρών οδών πλατειών Δημ. ενότητας Κοζάνης με αυτεπιστασία.pdf 74k