Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0379-2011 Εξέταση αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.pdf 73k
1-0380-2011 Απονομή Βραβείων Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για διαμόρφωση της πλατείας Νίκης.pdf 117k
1-0381-2011 Συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την κατάργηση ή συγχώνευση του ΙΓΜΕ.pdf 67k
1-0382-2011 Εγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικής έκτασης 2.460,00 τ.μ. στη ΔΕΥΑΚ για κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης.pdf 74k
1-0384-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας.pdf 66k
1-0385-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού-Πεζοδρομίων- Περιπτέρων Δ.Κ για τραπεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο .pdf 68k
1-0386-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Αργίλου .pdf 75k
1-0387-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού-Πεζοδρομίων- Περιπτέρων Δ.Κ για αίτημα κατοίκων Αργίλου .pdf 74k
1-0389-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Φον Κοζάνη .pdf 74k
1-0390-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Σαμαρά .pdf 77k
1-0391-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας ΚΤΕΛ αστικών.pdf 78k
1-0392-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Παγούνη .pdf 74k
1-0393-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού-Πεζοδρομίων- Περιπτέρων Δ.Κ για στάθμευση οδού Αμύντα .pdf 75k
1-0394-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Τσόντζα .pdf 74k
1-0395-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας πεζόδρομο .pdf 76k
1-0396-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού-Πεζοδρομίων- Περιπτέρων Δ.Κ για στάθμευση ποδηλάτων ποσκόπων.pdf 75k
1-0397-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Ιωσηφίδης.pdf 73k
1-0398-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας Μελά.pdf 75k
1-0399-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξίας-Κυκλοφοριακού-Πεζοδρομίων- Περιπτέρων Δ.Κ για χωροθέτηση περιπτέρου στη ΖΕΠ.pdf 74k
1-0400-2011 Εξέταση πρότασης επιτροπής Χωροταξία δίκτυο .pdf 74k