Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0525-2011 Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Μπουϊκλή Μαρία Τ.Κ. Πετρανά.pdf 64k
1-0526-2011 Εγκριση της αριθμ. 11-2011 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού Νεολαίας που αφορά Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2011(1).pdf 71k
1-0526-2011 Εγκριση της αριθμ. 11-2011 Α.Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού Νεολαίας που αφορά Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2011.pdf 71k
1-0527-2011 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες(1).pdf 78k
1-0527-2011 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες(2).pdf 78k
1-0527-2011 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 78k
1-0528-2011 έγκριση γενομένης μετακίνησης Δημάρχου(1).pdf 81k
1-0528-2011 έγκριση γενομένης μετακίνησης Δημάρχου(2).pdf 81k
1-0528-2011 έγκριση γενομένης μετακίνησης Δημάρχου.pdf 81k
1-0529-2011 Υπογραφή Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των Φύλλων στις Τοπικές Κοινωνίες.pdf 65k
1-0530-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 84.2011 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό.pdf 65k
1-0534-2011 έγκριση στρατηγικού σχεδίου Δήμου Κοζάνης 2011.2014.pdf 79k
1-0535-2011 έγκριση της αριθμ. 17.2011 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.pdf 71k
1-0536-2011 έγκριση της αριθμ. 22.2011 Α.Δ.Σ..pdf 71k
1-0537-2011 έγκριση της αριθμ. 23.2011 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνική.pdf 71k
1-0538-2011 έγκριση της αριθμ. 24.2001 Α.Δ.Σ. της.pdf 71k
1-0539-2011 Τροποποίηση παράταση σύμβαση ΙΓΜΕ Γεωλογική μελέτη οικιστικής καταλληλότητας ζώνες πολεοδόμησης.pdf 85k
1-0540-2011 κατανομή ποσού στους σχολικούς τροχονόμους.pdf 71k
1-0541-2011 πρωτόκολλο παραλαβής κατασκευή γεφυροπλάστιγγας Μαυροδενδρίου.pdf 80k
1-0557-2011 Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2010 πρώην Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 199k