Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0558-2011Παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων και διαθέσιμων οικοπέδων οικισμού Ποντοκώμης(1).pdf 73k
1-0558-2011Παραχώρηση κοινοχρήστων εκτάσεων και διαθέσιμων οικοπέδων οικισμού Ποντοκώμης.pdf 73k
1-0559-2011 Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα ξενοδοχεία για το 2012.pdf 225k
1-0560-2011 Ανακαθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος.pdf 114k
1-0561-2011 Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατειών κοινοχρήστων χώρων και υπεδάφους αυτών.pdf 153k
1-0562-2011 Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2012.pdf 142k
1-0563-2011 Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων στις εισόδους και εξόδους ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων γκαράζ για το 2012.pdf 88k
1-0564-2011 Επιβολή δικαιώματος βοσκής στις Τοπικές Κοινότητες του Δ.Κ. για το 2012(1).pdf 112k
1-0564-2011 Επιβολή δικαιώματος βοσκής στις Τοπικές Κοινότητες του Δ.Κ. για το 2012(2).pdf 112k
1-0564-2011 Επιβολή δικαιώματος βοσκής στις Τοπικές Κοινότητες του Δ.Κ. για το 2012.pdf 112k
1-0566-2011 Επιβολή Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης παρκόμετρα.pdf 134k
1-0567-2011 Επιβολή δικαιώματος χρήσης δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2012.pdf 105k
1-0568-2011 Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Συντάγματος και Σταθμό βαρέων οχημάτων.pdf 139k
1-0569-2011Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ για το 2012.pdf 82k
1-0570-2011 Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτωνβόθρων για το έτος 2012.pdf 106k
1-0571-2011 Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2012.pdf 109k
1-0572-2011 Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σ.pdf 98k
1-0573-2011Καθορισμός αμοιβής παρόχου νομικών.pdf 70k
1-0574-2011έγκριση σύστασης .pdf 70k
1-0575-2011 Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.pdf 100k