Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0576-2011Μείωση τελών καθαριότητας για πολύτεκνους και ΑΜΕΑ.pdf 69k
1-0578-2011Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ο.Τ. 390 για δημιουργία χώρου νηπιαγωγείου σε αδόμητο οικόπεδο δωρεά Κλείδη.pdf 66k
1-0579-2011 έγκριση Α.Δ.Σ. 25.2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης.pdf 72k
1-0580-2011 έγκριση Α.Δ.Σ. 30.2011 της Κοινωφελού.pdf 71k
1-0581-2011 έγκριση Α.Δ.Σ. 35.2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνική.pdf 75k
1-0582-2011 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου Κατασκευή πρότυπ.pdf 67k
1-0583-2011 Τρόπος εκτέλεσης του έργου αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων περιοχής Ηπειρώτικα.pdf 66k
1-0584-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 191.2011 Α.Δ.Σ. έγκριση μελέτης Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις.pdf 66k
1-0585-2011 Τρόπος εκτέλεσης του έργου Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης.pdf 66k
1-0586-2011 έγκριση μελέτης Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης.pdf 66k
1-0587-2011 υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης.pdf 68k
1-0588-2011 Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοιλάδας.pdf 66k
1-0589-2011 Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου Διαμόρφωση πάρκων και πλατειών Δ. Ελλησπόντου.pdf 67k
1-0590-2011 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού οροφή 3ου Γυμνασίου.pdf 66k
1-0591-2011 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού στέγη σχολείου Χαραυγής.pdf 66k
1-0592-2011 Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Δ. Κοίλων.pdf 68k
1-0593-2011 Έγκριση 2ου ΑΠΕ Αρχικής σύμβασης έργου Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Κρόκου.pdf 73k
1-0594-2011 Έγκριση 2ου ΑΠΕ συμπληρωματικής σύμβασης έργου Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Κρόκου.pdf 74k
1-0595-2011 Έγκριση 2ου ΑΠΕ έργου Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Δ. Κοίλων.pdf 82k
1-0596-2011 Έγκριση Δημιουργίας Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Κοζάνης και Μαγαζάκι Αλληλεγγύης Δήμου Κοζάνης.pdf 107k