Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0597-2011 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Κοζάνης.pdf 76k
1-0598-2011 Ορθή επανάληψη της αριθμ. 419.2011 έγκριση λειτουργίας λαϊκών.pdf 68k
1-0599-2011 Τροποποίηση της 83.2011 Α.Δ.Σ. .pdf 65k
1-0600-2011 Εκμίσθωση δημοτικών χωραφιών Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 64k
1-0601-2011 Εκμίσθωση δημοτικών χωραφιών Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους.pdf 64k
1-0602-2011 Συναίνεση χορήγησης αδείας ερευνητικών εργασιών για μάρμαρο στη θέση Κρανιά.pdf 87k
1-0603-2011 Συναίνεση χορήγησης αδείας ερευνητικών εργασιών για μάρμαρο στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου εταιρία Λατομεία ΕΠΕ.pdf 91k
1-0604-2011 Απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης.pdf 74k
1-0605-2011 Απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης .pdf 73k
1-0606-2011 Απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης Τ.Κ. Μαυροδενδρίου στον Δουλγερίδη για στυαλικές εγκαταστάσεις.pdf 69k
1-0607-2011 Συναίνεση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης Τ.Κ. Ποντοκώμης.pdf 67k
1-0608-2011Έγκριση εργασιών από ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσηςγια συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη αυτή(1).pdf 73k
1-0608-2011Έγκριση εργασιών από ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσηςγια συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη αυτή.pdf 73k
1-0609-2011 Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.pdf 122k
1-0610-2011 Επιστροφή ποσού από ΤΑΠ σε κ.Κανδηλιώτη.pdf 70k
1-0611-2011 Επιστροφή ποσού στον Κοντοσύρφη Παναγιώτη λόγω μερικής ακύρωσης της ΑΔΣ 124.2011.pdf 71k
1-0612-2011 έγκριση χορήγησης άδειας οίκου ανοχής Μαυρίδου Βαλεντίνα.pdf 65k
1-0613-2011 Άδεια ξύλευσης Τ.Κ. Αγ. Χαράλαμπου.pdf 65k
1-0614-2011 Άδεια ξύλευσης Τ.Κ. Λιβερών.pdf 64k
1-0615-2011 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 82k