Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0616-2011 Τροποποίηση της 512.2011 Α.Δ.Σ. Σύσταση τριμελούς επιτροπής για εξέταση ενστάσεων αυθαιρέτων.pdf 84k
1-0617-2011 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Λαϊκών αγορών Μαλιόγκας.pdf 65k
1-0618-2011 Τρόπος εκτέλεσης του έργου αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επεκτάσεις Δ.Κ. με ανοικτό διαγωνισμό.pdf 65k
1-0620-2011 Εξέτση υπομνήματος εργαζομένων στη Λ ΕΠΚΑ για τη συγχώνευση των εφορειών Αρχαιοτήτων.pdf 95k
1-0623-2011 Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δ.Κ..pdf 80k
1-0626-2011 Συναίνεση παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης εκκλησιαστική επιτροπή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ξηρολίμνης.pdf 76k
1-0627-2011 Έγκριση Α.Δ.Σ. 38.2011 Κοινοφελούς επιχείρησης για έκδοση εγγυητικής επιστολής.pdf 85k
1-0629-2011 Παραχώρηση της χρήσης τετάρτου Γυμνασίου για διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.pdf 80k
1-0631-2011 Τρόπος εκτέλεσης έργου Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Ο.Τ. 13.14. 16.18. περιοχής εργατικών κατοικιών ΖΕΠ.pdf 75k
1-0632-2011 έγκριση 2ου ΑΠΕ για τη σύναψη 1ης(1).pdf 75k
1-0632-2011 έγκριση 2ου ΑΠΕ για τη σύναψη 1ης.pdf 75k
1-0633-2011 έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ελλησπόντου.pdf 73k
1-0634-2011 Έγκριση Α.Δ.Σ. 9.2011 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού - νεολαίας που αφορά ψήφιση οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών.pdf 73k
1-0635-2011 Εκχώρηση διαχείρισης αθλητικών χώρων στον Οργανισμό Αθλητισμού πολιτισμού Νεολαίας.pdf 74k
1-0636-2011 Εγκριση γενομένων δαπανών και ψήφιση πίστωσης για εξόφληση των αντίστοιχων δαπανών του γραφείου δημοσίων σχέσεων.pdf 93k
1-0637-2011 Επιστροφή ποσού 85 Ευρώ στην Φωτιάδου Άννα από τέλος παράτασης ταφής.pdf 73k
1-0638-2011 Έγκριση εργασιών από ΔΕΗ και ψήφιση πίστωσης για οικονομική συμμετοχή Δήμου στη δαπάνη.pdf 87k
1-0639-2011 Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.pdf 105k
1-0640-2011 Κατανομή 3ης δόσης 190.072,93 ευρώ στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.pdf 82k
1-0641-2011 Κατανομή ποσού 5.711,42 Ευρώ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων.pdf 76k