Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0055-2011 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.pdf 95k
1-0056-2011Εξέταση αίτησης Τζιούτζιου - Μαλούτα - Σίμηνα - Πατιά για απόδοση οικοπέδων αντί αποζημίωσης(1).pdf 88k
1-0056-2011Εξέταση αίτησης Τζιούτζιου - Μαλούτα - Σίμηνα - Πατιά για απόδοση οικοπέδων αντί αποζημίωσης.pdf 88k
1-0057-2011 Εξέταση αίτησης Δουζένη Ιωάννη για χαρακτηρισμό Κ.Χ. ή αναταλλαγή οικοπέδου.pdf 81k
1-0058-2011 Εξέταση ένστασης Χαριτωνίδη Δημ.κατά της αριθμ. 12-2010 Α.Δ.Σ.pdf 79k
1-0059-2011 Εξέταση αιτήσεων κληρ. Βερούλη για τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 964.pdf 74k
1-0060-2011 Εξέταση αίτησης Πλόσκα Ελένης για σύνταξη διορθωτικής πράξης στην περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.pdf 73k
1-0061-2011 Εξέταση αίτησης Καλογήρου - Παλέγκα για τροποποίηση στο Ο.Τ. 627 περιοχής ΣΚ-ΡΚΑ ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ.pdf 73k
1-0062-2011 Εγκριση της αριθμ. 4-2011 Α.Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.pdf 80k
1-0063-2011 Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο για λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.pdf 78k
1-0064-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 533-2004 Α.Δ.Σ. .pdf 75k
1-0065-2011 Εξέταση εγγράφου του ΟΤΕ για παράτση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στη Λυγερή.pdf 73k
1-0066-2011 Επικαιροποίηση-Αντικατάσταση Μελών Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων.pdf 89k
1-0067-2011 Πρόσληψη προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις για την Δνση Διαχείρησης Απορριμμάτων.pdf 86k
1-0068-2011 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας και Κηποτεχνίας του Τμήματος Πρασίνου.pdf 82k
1-0069-2011 Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κτίριο Βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης με δημοπρασία(1).pdf 74k
1-0069-2011 Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κτίριο Βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης με δημοπρασία.pdf 74k
1-0070-2011 Εγκριση 3ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου Αξιοποίηση πολιτιστικών μνημείων Αιανής.pdf 73k
1-0071-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Αξιοποίηση Πολιτιστικών Μνημείων Αιανής.pdf 73k
1-0073-2011 Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου Κοζάνης στην Αθήνα(1).pdf 87k