Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0136-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής -Οριστικής Παραλαβής του έργου Επέκταση χώρου κοιμητηρίων Δήμου Κοζάνης.pdf 73k
1-0138-2011 Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής -Οριστικής Παραλαβής.pdf 74k
1-0139-2011 Εγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας τεχνικών παιγνίων για το έτος 2011.pdf 80k
1-0140-2011 Ανακαθορισμός του τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δημ κτημάτων για το έτος 2011(1).pdf 89k
1-0140-2011 Ανακαθορισμός του τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας δημ κτημάτων για το έτος 2011.pdf 89k
1-0142-2011 Παράταση χρόνου ανοικοδόμησης οικιών σε παραχωρηθέντα οικόπεδα στο νέο Κλείτο.pdf 88k
1-0143-2011 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 εκτελεστέων έργων Δήμου Κοζάνης.pdf 84k
1-0145-2011 Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Κοζάνης έτους 2011.pdf 112k
1-0146-2011 Συμμετοχή του Δ.Κ. στο Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων.pdf 114k
1-0147-2011 Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη.pdf 84k
1-0148-2011 Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημ.Επιτρ. Διαβούλευσης Δήμου Κοζάνης.pdf 101k
1-0149-2011 Ορισμός ελεγκτών ΔΗΠΕΘΕ για το οιοκονομικό έτος 2010.pdf 78k
1-0150-2011 Εγκριση της αριθμ. 17-2010 Α.Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ που αφορά προυπολογισμό έτους 2011.pdf 78k
1-0151-2011 Εκδοση εγγυητικών επιστολών για πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι από την κοινωφελή επιχείρηση.pdf 95k
1-0152-2011 Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Γρηγοριάδη.pdf 108k
1-0153-2011 Παράταση Προγραμματικής μεταξύ πρώην Δήμου Αιανής.pdf 80k
1-0154-2011 Ορισμός Δ.Σ. στο Α-θμιο και Β-θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων.pdf 78k
1-0155-2011 Συναίνεση παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου στον Σισμανίδη Κ..pdf 79k
1-0156-2011 Συναίνεση παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ρυακίου στον Σαββουλίδη Κ..pdf 72k
1-0157-2011 Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.pdf 90k