Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0200-2017 Αντικατάσταση μελους ΚΕΠ Προγραμματικής Ερευνητική συνδρομή για χάραξη δράσεων στροφής από κορεσμό.pdf 305k
1-0201-2017 Επιλογή Υδρονομέων Αιανής & Ξηρολίμνης έτους 2017.pdf 406k
1-0202-2017 Απολογισμός 2016 Κοβεντάρειου Βιβλιοθήκης.pdf 294k
1-0203-2017 Καθορισμός λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών σε σχολικές μονάδες.pdf 353k
1-0204 -2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Ρυακίου.pdf 338k
1-0205 -2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Σιδερών.pdf 335k
1-0206-2017 Τροποποίηση 639.2016 για απευθείας εκμίσθωση έκτασης Τ.Κ. Ακρινής για κεραία COSMOTE.pdf 325k
1-0207-2017 Τροποποίηση 99.2017 Α.Δ.Σ. για διαγραφή ποσού λόγω λύσης σύμβασης μίσθωσης καταστήματος.pdf 294k
1-0208-2017 Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων..pdf 312k
1-0209-2017 Επιστροφή ποσού λογω μείωσης Δημοτ.Τελών Καθαριότητας σε πολύτεκνους.pdf 295k
1-0210-2017 Επιστροφή ποσού λογω μείωσης Δημοτ.Τελών Καθαριότητας σε Α.Μ.Ε.Α..pdf 294k
1-0211-2017 Επιστροφή ποσού λογω μείωσης Δημοτ.Τελών Καθαριότητας σε κατόχους Κάρτας Αλληλεγγύης.pdf 295k
1-0212-2017 Ορισμός γραμματέα και αλλαγή μέλους ΚΕΠ Προγραμματικής δασοτεχνικά δάσος ΚΟΥΡΙ.pdf 313k
1-0213 -2017 Απολογισμός Πρωτοβάθμιας έτους 2016.pdf 369k
1-0214 -2017 Απολογισμός Δευτεροβάθμιας έτους 2016.pdf 353k
1-0215 -2017 Παράταση προθεσμίας έργου Οικιστική Αναβάθμιση οικισμών Δ.Ε Κοζάνης.pdf 358k
1-0216-2017 2ος ΑΠΕ 5Χ5 Τ.Κ.Αγίου Δημητρίου.pdf 389k
1-0217-2017 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου Κατεδάφιση Υδατόπυργου Κρόκου.pdf 344k
1-0218-2017 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής έργου Αποκατάσταση όψεων Δ.Σχολείου Χ.Μούκα.pdf 385k
1-0219-2017 Πρωτόκολλο παραλαβής έργου Επισκευή οδοστρωμάτων Αιανής,Ελίμειας,Υψηλάντη-Ελλησπόντου.pdf 387k