Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0254 -2017 Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής έργου Δομή Στήριξης Ατόμων με ΑΥΤΙΣΜΟ.pdf 409k
1-0255 -2017 Παράταση ενδεικτικών προθεσμιών Γήπεδα 5Χ5 στην Κοζάνη.pdf 419k
1-0256 -2017 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου Οδοστρώματα επισκευές Κοζάνης.pdf 402k
1-0257 -2017 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγίου Δημητρίου.pdf 446k
1-0258 -2017 Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών έργου κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.pdf 452k
1-0259 -2017 Πρόσληψη προσωπικού έως 5 ημερομίσθια το μήνα για τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών.pdf 400k
1-0260 -2017 ΕΑΠ 2012.2016 νέες εντάξεις τροποποιήσεις έργων.pdf 428k
1-0261 -2017 Επιτροπή παρακολούθησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς βιβλιοθήκης.pdf 326k
1-0262-2017 Αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού 2017.pdf 515k
1-0263 -2017 Ανακλήσεις δεσμεύσεις πιστώσεων.pdf 372k
1-0264 -2017 Πρωτόκολλο παραλαβής θέρμανση κλιματισμός γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.pdf 329k
1-0265 -2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Αμυγδαλιάς.pdf 394k
1-0266 -2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Οινόης.pdf 364k
1-0267 -2017 Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Αγίας Παρασκευής.pdf 475k
1-0268 -2017 Υποβολή αιτήματος παραχώρησης Τμήματος χέρσου με αρ.2 Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου.pdf 325k
1-0269 -2017 Τροποποίηση της 160.2011 Α.Δ.Σ.-Παραχώρηση χρήσης 5 αντλιοστασίων αρδευτικού ΣΟΥΛΟΥ & 3 αντλιοστασίων ΡΥΑΚΙΟΥ.pdf 435k
1-0270 -2017 Αποδοχή ποσού για δράσεις πυροπροστασίας.pdf 334k
1-0271 -2017 Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης για Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.pdf 320k
1-0272 -2017 Έγκριση πρακτικού επιτροπης καταστροφής υλικών.pdf 494k
1-0273 -2017 Μετακίνηση Δημάρχου σε Αθήνα στις 6.5.2017.pdf 325k