Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017-

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0551-2017 Διαγραφή διαφόρων ποσών από πρόστιμα ΚΟΚ Τσέτσινας Αγουράτσιος Καραντουλαμάς κ.α..pdf 450k
1-0552-2017 Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων Τσάγια.pdf 313k
1-0553-2017 Επιτροπή Παραλαβής Ποιότητας υλικών Κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 364k
1-0554-2017 ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ έργου Συντήρηση Επισκευή Σχολείου Χαραυγής..pdf 471k
1-0555-2017 Επιτροπή Παραλαβής Ποιότητας υλικών Αύλειου χώρου και χώρου Μπάσκετ στο ΔΑΚ..pdf 532k
1-0556-2017 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.pdf 314k
1-0557-2017 Παράταση προθεσμίας έργου συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης βιβλιοθήκης.pdf 437k
1-0558-2017 Παράταση αρδευτικής περιόδου και συμβάσεων υδρονομέων.pdf 429k
1-0559-2017 Διαδικασίες αποδέσμευσης λατομικής έκτασης Τ.Κ. Πολυμύλου Σκυριανά μάρμαρα.pdf 324k
1-0560-2017 Οριστική απόφαση ονοματοθεσίας οδών Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 328k
1-0562-2017 Πρακτικό εκκαθάρισης αρχείου Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 308k
1-0563-2017 Πρόσληψη Ψυχολόγου για Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών.pdf 312k
1-0564-2017 Χορήγηση οικον.ενίσχυσης σε άπορους δημότες..pdf 393k
1-0565-2017 Ξύλευση στην Τ.Κ. Χρωμίου.pdf 304k
1-0566-2017 Μετακίνηση Μπουρνιώτη στο Λαύριο στις 1.9.2017.pdf 309k
1-0567-2017 Μετακίνηση Τσιομπάνου στην Αθήνα στις 28.09.2017.pdf 315k
1-0568-2017 Μετακίνηση Δεσποτίδη στη Λάρισα στις 5.9.2017.pdf 308k
1-0569-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στη Λάρισα στις 5.9.2017.pdf 308k
1-0570-2017 Μετακίνηση Δημόπουλου στη Θεσσαλονίκη στις 12.9.2017(1).pdf 308k
1-0570-2017 Μετακίνηση Δημόπουλου στη Θεσσαλονίκη στις 12.9.2017.pdf 308k