Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-334-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 69.769,00 τ.μ για φωτοβολταικά Λιβερά.pdf 489k
1-335-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 11.596,72 τ.μ για φωτοβολταικά Μαυροδένδρι.pdf 489k
1-336-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 12.194,44 τ.μ για φωτοβολταικά Μαυροδένδρι.pdf 483k
1-337-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 12.125,97 για φωτοβολταικά Μαυροδένδρι.pdf 463k
1-338-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 11.838,62 για φωτοβολταικά Μαυροδένδρι.pdf 462k
1-339-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 10.624,55 για φωτοβολταικά Μαυροδένδρι.pdf 463k
1-340-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 10.911,20 για φωτοβολταικά Μαυροδένδρι.pdf 464k
1-341-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 11.950,10 για φωτοβολταικά Μαυροδένδρι.pdf 463k
1-342-2020 Εκμίσθωση έκτασης 5.212 για σταυλικές Ακρινή Μουρατίδης.pdf 379k
1-343-2020 Αύξηση ωρών εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης.pdf 326k
1-344-2020 Αναμόρφωση Τροποποίηση προυπολογισμού 2020.pdf 572k
1-345-2020 Απασχόληση 24ωρη και 12ωρη βάση και Κυριακές Αργίες για το 2021.pdf 571k
1-346-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 285k
1-347-2020 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 275k
1-348-2020 Παραχώρηση Σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 276k
1-349-2020 Κλείσιμο αύλειων χώρων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκαπίδευσης.pdf 273k
1-350-2020 Απ ευθείας εκμίσθωση χώρου Υποσταθμού Διανομής στην πλατεία Λασσάνη..pdf 489k
1-351-2020 Απ ευθείας εκμίσθωση χώρου Υποσταθμού Διανομής σε οδούς Χαλκιδικής,Καστοριάς & Αργυροκάστρου..pdf 409k
1-352-2020 Απ ευθείας εκμίσθωση χώρου Υποσταθμού Διανομής στη Λαική αγορά της πόλης Κοζάνης.pdf 407k
1-353-2020 Απ ευθείας εκμίσθωση χώρου Υποσταθμού Διανομής Υ.Σ Γ-1.9 Κοζάνης..pdf 403k