Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-021-2020 Προγραμματική με ΑΝΚΟ για το έργο STARDUST & ορισμός εκπροσώπων..pdf 689k
1-022-2020 Κατανομή 4ης δόσης 2019 στις σχολικές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςε.pdf 267k
1-023-2020 Κατανομή συμπληρωματικής δόσης στις σχολικές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςε.pdf 266k
1-024-2020 Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.pdf 311k
1-025-2020 Σύσταση επιτροπής κληροδοτήματος Χρήστου Μανώλη.pdf 267k
1-026-2020 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Κοζάνης 2020.pdf 447k
1-027-2020 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.pdf 437k
1-028-2020 Επιτροπή επαναξιολόγησης τροφείων σχολικού έτους 2019-2020.pdf 261k
1-029-2020 Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.pdf 441k
1-030-2020 Τροποποίηση της 564.2019 Α.Δ.Σ. Επιτροπή Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας..pdf 342k
1-031-2020 Τροποποίηση 474.2016 Α.Δ.Σ. για Κέντρο Κοινότητας.pdf 264k
1-032-2020 Τροποποίηση Α.Δ.Σ. ορισμός μελών σχολικής δευτεροβάθμιας.pdf 257k
1-033-2020 Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου Ειρήνης.pdf 360k
1-033-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου Ειρήνης.pdf 361k
1-034-2020 Ολοκληρωμένο ΟΠΔ Οργανισμού ΟΑΠΝ.pdf 581k
1-035-2020 Στοχοθεσία Κοβενταρείου βιβλιοθήκης ΟΠΔ.pdf 269k
1-036-2020 Ολοκληρωμένο ΟΠΔ Κοινωφελούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας.pdf 678k
1-037-2020 καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου περίοδο Αποκριών.pdf 553k
1-038-2020 Χορήγηση άδειας ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού..pdf 339k
1-039-2020 Αίτηση Ματάνα για λύση σύμβασης μισθωσης αποθήκης.pdf 261k