Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-396-2020 Άδεια εισόδου εξόδου Λιάνας Βασίλειος.pdf 396k
1-397-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Άδεια εισόδου εξόδου Παναγούλιας Ναούμ.pdf 427k
1-398-2020 Άδεια υποβάθμισης πεζοδρομίου Καραθανάση Ελευθερία.pdf 399k
1-399-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Άδεια υποβάθμισης πεζοδρομίου Μπατσίλα Ευάγγελου & ΣΙΑ ΟΕ.pdf 401k
1-400-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 10.620,69 τ.μ. Κ. Μαυροδενδρίου για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 368k
1-401-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 11.565,04 τ.μ. Κ. Μαυροδενδρίου για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 404k
1-402-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 10.613,56 τ.μ. Κ. Μαυροδενδρίου για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 484k
1-403-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 11.571,00 τ.μ. Κ. Μαυροδενδρίου για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 487k
1-404-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 12.405,23 τ.μ. Κ. Μαυροδενδρίου για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 490k
1-405-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων 13.967,67τ.μ., 73.641,18 τ.μ., 46.511,80τ.μ., 24.723,28τ.μ. Κ. Σιδερών για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 480k
1-406-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων 374.872,63 τ.μ., 23.041,69 τ.μ. Κ. Λιβερών για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 490k
1-407-2020 Έγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 211.842,40 τ.μ. Κ. Λιβερών για φωτοβολταικό πάρκο.pdf 488k
1-408-2020 Εκμίσθωση έκτασης 4.206,57 για σταυλικές Ακρινή Μουρατίδης.pdf 471k
1-409-2020 Στοχοθεσία 2021 Κοβενταρείου Δ.Β.Κ..pdf 427k
1-410-2020 Αναδιατύπωση 354.2020 Α.Δ.Σ. παραχώρηση λατομείων ΑΝΑΚΕΜ.pdf 278k
1-411-2020 Παράταση μίσθωσης ακινήτου Κούγια Π.Χαρίση 4 για στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου..pdf 285k
1-412-2020 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.pdf 477k
1-413-2020 αίτημα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παραχώρηση έκτασης 7.021,80 Αργίλου.pdf 433k
1-414-2020 Πρόσθετη χρήση έκτασης 4.338,00 τ.μ. στην Κ. Αιανής, για φωτοβολταικά ΔΕΥΑΚ.pdf 353k
1-415-2020 Συμπλήρωση Α.Δ.Σ. 345.2020 24ωρη 12ωρη απασχόληση και Κυριακές.pdf 338k