Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-127-2020 Τροποποίηση Τεχνικού πρόγράμματος 2020.pdf 445k
1-128-2020 Άδεια εισόδου εξόδου Σαργκάνα Κωνσταντίνα.pdf 276k
1-129-2020 Άδεια εισόδου εξόδου ΝΟΤΙΑS ΜΟΝΟΠΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε..pdf 274k
1-130-2020 Άδεια εισόδου εξόδου Παπακωστάκη Αγγελικής.pdf 274k
1-131-2020 Άδεια εισόδου εξόδου Γκουντούλα Ζήση.pdf 276k
1-132-2020 Άδεια εισόδου εξόδου ΥΙΟΙ Ν.ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε..pdf 275k
1-133-2020 Άδεια εισόδου εξόδου Μπαγκατζούνη Μάρκου και ΥΙΟΙ..pdf 275k
1-134-2020 Πρακτικό Επιτοπής Παρακολούθησης Προγραμματικής με ΔΙΑΔΥΜΑ για διαλογή Βιοαποβλήτων Β΄φάση..pdf 608k
1-135-2020 Αποδοχή όρων χρηματοδότησης από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Προμήθεια εξοπλισμού Κοινοχρήστων χώρων.pdf 267k
1-136-2020 Αποζημίωση αιρετών για συμμετοχή στις συνεδριάσεις.pdf 360k
1-137-2020 Άδεια ανασκαφής κρυμένου θησαυρού.pdf 422k
1-138-2020 5η Τροποποίηση Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.pdf 485k
1-139-2020 Προγραμματική με ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ για έργο Μελέτη δασοτεχνικών έργων πάρκου Κ. Καρυδίτσας.pdf 618k
1-140-2020 Ονομασία οδών πλατειών Κοινότητας Άνω Κώμης.pdf 264k
1-141-2020 Επιτροπή επαναξιολόγησης τροφείων σχολ.έτους 2020-21.pdf 321k
1-143-2020 Αίτημα προς Περιφέρεια Δ.Μ.περί μή προβολής δικαιωμάτων Χώρος Σχολείου Ν.Κλείτους.pdf 422k
1-144-2020 Ματαίωση εμποροπανήγυρης Δρεπάνου.pdf 272k
1-145-2020 Τροποποίηση 626.2019 Α.Δ.Σ. Τέλη εμποροπανηγύρεων Νιάημερος Δρέπανο Αιανή.pdf 362k
1-146-2020 Προγραμματική υποδομές στήριξης επιχειρηματικότητας.pdf 547k
1-147-2020 Κυριακάτικη αγορά Βιβλίου στην πλατεία Νίκης.pdf 557k