Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-167-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000.pdf 445k
1-168-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 9.656,58 & 12.330,00.pdf 447k
1-169-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.711,54.pdf 444k
1-170-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Σιδερά 10.719,01.pdf 448k
1-171-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Σιδερά 11.286,97.pdf 448k
1-172-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Βατερό 61.524,49.pdf 445k
1-173-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής για βιομηχανική Κοίλα 55.797 τ.μ..pdf 436k
1-174-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Σιδερά 10.598,67.pdf 443k
1-175-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Σιδερά 10.856.pdf 441k
1-176-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Σιδερά 11.556,06.pdf 442k
1-177-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 και 12.000.pdf 427k
1-177-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 και 12.000.pdf 427k
1-178-2020 Γνωμοδότηση χρήσης γής φωτοβολταικά Πετρανά 11.000 και 12.000.pdf 446k
1-179-2020 Συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων.pdf 283k
1-180-2020 παραχώρηση μισθίου καταστήματος Πλ. 28ης Οκτωβρίου εταιρία DMN SPORT IKE.pdf 354k
1-181-2020 άσκηση έφεσης και ορισμός δικηγόρου.pdf 267k
1-182-2020 Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Κ.Κώμης σε Αθλητικό Όμιλο Τοξοβολίας..pdf 341k
1-183-2020 Ορισμός Δήμου Κοζάνης ως διαχειριστή του Νηπιαγωγείου Πετρανών..pdf 255k
1-184-2020 Παραχωρήσεις Σχολ. χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης..pdf 361k
1-185-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας.pdf 275k