Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
104-2012 Κατακύρωση του έργου αναπλάσεις Κ.Χ στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 151k
104-2013 Τερματισμός της εκμίσθωσης χωραφιών Χρωμίου.pdf 97k
105-2013 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βαρδάκα Εμμανουήλ του Νικολάου.pdf 105k
106-2012 Τροποποίηση της 6-2012 αποφ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμών για μεγάλα έργα για το 2012.pdf 112k
106-2013 Λήψη απόφασης για διευκόλυνση οφειλετών του Δήμου αρ. 170 του Ν. 3463-2006 ΔΚΚ.pdf 129k
107-2012 Όροι για το Κοινοτικό Αναψυκτήριο στο Χρώμιο.pdf 135k
107-2013 Τροποποίηση της 243-2012 για τα Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ.pdf 79k
108-2012 Τροποποίηση της 260-2011 για την Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου (Εξοπλισμός Καθαριότητας).pdf 222k
108-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 109k
109-2012 Όροι για την προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου για το 2012.pdf 215k
109-2013 Κατακύρωση χωραφιών των Λιβερών.pdf 102k
110-2012 Όροι για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το 2012.pdf 198k
110-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 113k
111-2012 Tροποποίηση της 265-2011 απόφ και Καθορισμός όρων για το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 125k
111-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 114k
112-2012 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στον Τσιανάκα Στέφανο του Ευαγγέλου.pdf 100k
112-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής.pdf 114k
113-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 132k
114-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 140k
114-2013 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη.pdf 114k