Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
191-2013 Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 100k
192-2012 Απόρριψη ενστάσεων Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.pdf 178k
192-2013 Όροι για την προμήθεια και εγκατάσταση πυκνωτών στις γεωτρήσεις του Βαθυλάκου.pdf 367k
193-2012 Κατακύρωση της Μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.pdf 306k
193-2013 Κατακύρωση για τις Διαμορφώσεις οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων - υποδομών.pdf 107k
194-2012 Έγκριση γενόμενων δαπανών.pdf 112k
194-2013 Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του έργου Οδοστρώματα - Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013).pdf 102k
195-2012 Τέλος χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης ¨Νιαημερος 2012¨.pdf 113k
195-2013 Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων διαφημιστικών μέσων.pdf 100k
196-2012 Κατακύρωση του έργου Διάνοιξη οδού Αλικαρνασσού.pdf 112k
197-2012 Απόδοση λογαριασμού από τον Μανθούλη Κωνσταντίνο για την 142-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 105k
197-2013 Αποζημίωση από ρυμοτόμηση Απόστολος Σιάτρας του Δημητρίου.pdf 101k
198-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου.pdf 109k
198-2013 Όροι για την προμήθεια εργαλείων συντηρήσεων.pdf 317k
199-2012 Έγκριση χορήγησης τρίμηνων αποδοχών στον Πάπιστα Αθανάσιο του Γεωργίου.pdf 102k
199-2013 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ.pdf 76k
200-2012 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Βασιλείου Τσεκουρώνα για γήπεδο Πολυμύλου.pdf 108k
201-2012 Απόδοση λογαριασμού βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 157-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 106k
202-2012 Εξουσιοδότηση για άσκηση έφεσης για Δημαρχιακής Επιτροπής(1).pdf 90k
202-2012 Εξουσιοδότηση για άσκηση έφεσης για Δημαρχιακής Επιτροπής.pdf 90k