Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
041-2013 Όροι για την προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 192k
042-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Πρωτοχωρίου.pdf 97k
042-2013 Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το 2013(1).pdf 124k
042-2013 Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το 2013.pdf 124k
043-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Ροδιανής.pdf 98k
043-2013 Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 28-1980 για το 2013.pdf 116k
044-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Ρυακίου.pdf 98k
044-2013 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2011 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 153k
045-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Σιδερών.pdf 98k
045-2013 Διαταγή πληρωμής και απόδοσης μισθίου Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 78k
046-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Σκήτης.pdf 100k
046-2013 Αξιοποίηση περιουσίας Κληροδοτήματος ¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 76k
047-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Τετραλόφου.pdf 98k
047-2013 Τροποποίηση της 282-2012 απόφασης κληρ. ¨Ι. & Γ. Μικρού¨.pdf 98k
048-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Χαραυγής.pdf 98k
048-2013 Κατακύρωση της Προμήθειας και εγκατάστασης επιδεικτικού εκπαιδευτικού συτήματος ΑΠΕ.pdf 110k
049-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Αγίου Χαραλάμπους.pdf 98k
049-2013 Όροι για την προμήθεια γραφικής ύλης για το 2013.pdf 181k
050-2012 Απευθείας ανάθεση για καθαρισμό Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας.pdf 98k
050-2013 Όροι για την προμήθεια γάλακτος για δώδεκα μήνες.pdf 134k