Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
190-2016 Όροι για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 240k
191-2016 Όροι για την Οικιστική αναβάθμιση Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 475k
192-2016 1η Ανατροπές ανακλήσεις δεσμεύσεων οικ. έτους 2016.pdf 232k
193-2016 13η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 168k
194-2016 18η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 218k
195-2016 Κατακύρωση για το ΛΟΥΝΑ -ΠΑΡΚ.pdf 202k
196-2016 Άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά απόφασης Γ.Γ. Αποκεν. υπόθεση Βασιλείου Μπέλτσου.pdf 203k
197-2016 Άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά απόφασης Γ.Γ. Αποκεν. υπόθεση Κωνσταντίνο Φούνταλη.pdf 203k
198-2016 Κατακύρωση για Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.pdf 457k
199-2016 Απευθείας ανάθεση αποκατάσταση συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 206k
200-2016 Απευθείας ανάθεση συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 205k
201-2016 Απευθείας ανάθεση συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 206k
202-2016 Άγονη η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Σκάφη Τ.Κ. Καπνοχωρίου.pdf 237k
203-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λιβερών.pdf 236k
204-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.pdf 238k
205-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ροδιανής.pdf 234k
206-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 237k
207-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 239k
208-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 238k
209-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κοιλάδας.pdf 238k