Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
249-2016 Απευθείας ανάθεση αποκατάσταση συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αιανής.pdf 206k
250-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ροδιανής.pdf 203k
251-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Σκάφη Τ.Κ. Καπνοχωρίου.pdf 206k
252-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μαυροδενδίου.pdf 203k
253-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 203k
254-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 253k
255-2016 Άγονη η δημοπρασία και νέοι όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 239k
256-2016 Νέοι Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 237k
257-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κτενίου.pdf 243k
258-2016 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Σκήτης.pdf 235k
259-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς.pdf 212k
260-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λιβερών.pdf 202k
261-2016 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών έως 31.12.2017.pdf 220k
262-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων έως 31.12.2017.pdf 216k
263-2016 14η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 284k
264-2016 20η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 209k
265-2016 2η Ανατροπές ανακλήσεις δεσμεύσεων οικ. έτους 2016.pdf 204k
266-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δ.Κ. Κρόκου.pdf 202k
267-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.pdf 202k
268-2016 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων (press container).pdf 339k