Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
289-2016 3η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 203k
290-2016 Αποδοχή δωρεάς από τη ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ.pdf 206k
291-2016 Όροι για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 236k
292-2016 Κατακύρωση για την προμήθεια υλικών για το κλειστό της Λευκόβρυσης.pdf 511k
293-2016 16η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 223k
294-2016 22η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 240k
295-2016 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έως 31.12.2016.pdf 329k
296-2016 Απευθείας ανάθεση συντήρηση - επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη.pdf 207k
297-2016 Απευθείας ανάθεση αποκατάσταση - συντήρηση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ελίμειας.pdf 207k
298-2016 Απευθείας ανάθεση για Διαγραμμίσεις δημοτικής οδού Κοζάνης- Πτελέας - Οινόης.pdf 206k
299-2016 Τροποποίηση της 407-2015 ΑΟΕ περί Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2016.pdf 204k
300-2016 Τροποποίηση της 242-2016 ΑΟΕ περί Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2017.pdf 202k
301-2016 Όροι για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.pdf 718k
302-2016 Όροι για την λειτουργική αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (ΓΠΣ).pdf 525k
303-2016 Όροι για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 593k
304-2016 Όροι για την μεταφορά βιβλιοθήκης.pdf 578k
305-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Σκήτης.pdf 200k
306-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κτενίου.pdf 199k
307-2016 Άγονη η δημοπρασία και τερματισμός της εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 200k
308-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 261k