Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
350-2016 Κατακύρωση για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 199k
351-2016 Αποδοχή 2ης δωρεάς από τη ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ.pdf 209k
352-2016 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 587k
353-2016 Όροι για την προμήθεια εξοπλισμού για Δομή στήριξης (αυτισμός).pdf 427k
354-2016 25η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 219k
355-2016 Όροι για την κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.pdf 540k
356-2016 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και όροι για την προμήθεια εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.pdf 790k
357-2016 Κατακύρωση για την μεταφορά βιβλιοθήκης.pdf 266k
358-2016 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 351k
359-2016 Κατακύρωση για την λειτουργική αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (ΓΠΣ).pdf 245k
360-2016 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.pdf 281k
361-2016 26η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 205k
362-2016 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2017.pdf 331k
363-2016 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή εσοχών για κάδους ΑΣΑ.pdf 207k
364-2016 Ματαίωση διαγωνισμού για Συμπληρωματικές εργασίες για τη Βιβλιοθήκη.pdf 598k
365-2016 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 230k
366-2016 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 223k
367-2016 Όροι για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης.pdf 1,3MB
368-2016 Κατακύρωση για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.pdf 203k
369-2016 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Ζυμάρα Κωνσταντίνου Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κάτω Κώμης.pdf 202k