Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2016

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
080-2016 9η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 221k
081-2016 Μερική κατακύρωση και επαναδημοπράτηση για εργασία επισκευή και συντήρηση οχημάτων.pdf 354k
082-2016 Κατακύρωση για την προμήθεια ανταλλακτικών - μπαταριών-αναλώσιμων οχημάτων.pdf 307k
083-2016 Όροι για προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης.pdf 457k
084-2016 Όροι για την προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων.pdf 326k
085-2016 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επι της Πλ. 28 Οκτωβρίου 7.pdf 239k
086-2016 Όροι για Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών.pdf 385k
087-2016 Όροι για Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής.pdf 477k
088-2016 Όροι για Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.pdf 385k
089-2016 Όροι για Συντήρηση Κοιμητηρίων.pdf 377k
090-2016 Απευθείας ανάθεση για τις Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5Χ% στον Άγιο Δημήτριο.pdf 199k
091-2016 Απευθείας ανάθεση για την Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Χ. Μούκα.pdf 198k
092-2016 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση Τζέλλου Γ και Καραπάτσιου Ε πρωην Αντιδημάρχων Κοζάνης.pdf 199k
093-2016 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.pdf 221k
094-2016 10η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 213k
095-2016 Απόρριψη ένστασης Πλόσκα Νικολάου για την προμήθεια υλικών δόμησης.pdf 323k
096-2016 Αποδοχή ένστασης ΤΟΠΟΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 244k
097-2016 Όροι ασφαλιστικών συμβολαίων για το 2016-2017.pdf 339k
098-2016 Όροι παροχής στείρωσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων.pdf 322k
099-2016 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2015 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ(1).pdf 250k