Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
001-2015 1η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 198k
002-2015 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Σιδερών (Ουζουνίδου).pdf 149k
003-2015 1η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 174k
004-2015 Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκών Αγορών για το 2015.pdf 175k
005-2015 Αποδοχή δωρεάς τριάντα (30) πινάκων ζωγραφικής του Δραγώγια Μανώλη.pdf 142k
006-2015 Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για απαλλοτρίωση Ποντοκώμης.pdf 154k
007-2015 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Ι. Τράντα.pdf 188k
008-2015 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Πλ. Νίκης - Πανδώρας- Βαλταδώρων.pdf 188k
009-2015 Όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της Βαλταδώρων 2.pdf 187k
010-2015 Απαλλαγή από την παγία προκαταβολή έτους 2014 του Βαρδάκα Γεωργίου.pdf 174k
011-2015 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2015 στον Βαρδάκα Γεώργιο.pdf 155k
012-2015 Επανεξέταση της ένστασης της ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπήρων Led για τη Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 179k
013-2015 Έγκριση πρακτικού και διαπραγμάτευση για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2014 - 2015_1.pdf 249k
014-2015 Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για το 2015.pdf 181k
015-2015 Συγκρότηση Επιτροπής ΠΔ 28-1980 για το 2015.pdf 184k
016-2015 Όροι για την προμήθεια λευκού φρέσκου γάλακτος για το 2015.pdf 215k
017-2015 Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.pdf 563k
018-2015 Κατακύρωση για τις Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Δημαρχείου - Τεχνικής - Σχολ. Ξηρολίμνης.pdf 163k
019-2015 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Λιβερών.pdf 219k
020-2015 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής Θεοδώρου Κοτρίδη.pdf 147k