Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
242-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Χαραυγής.pdf 206k
243-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σκήτης.pdf 206k
244-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Μηλέας.pdf 208k
245-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Νέας Νικόπολης.pdf 208k
246-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πρωτοχωρίου.pdf 208k
247-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Καλαμιάς.pdf 209k
248-2015 5η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κοίλων.pdf 207k
249-2015 Κατακύρωση για την Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 208k
250-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ανθοτόπου.pdf 206k
251-2015 Απόδοση παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Μηλέας.pdf 208k
252-2015 Όροι για προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δήμου Κοζάνης και Κοινωφελούς.pdf 2,4MB
253-2015 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 222k
254-2015 11η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 200k
255-2015 Απόρριψη ένστασης ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για την Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2015.pdf 230k
256-2015 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 206k
257-2015 Τροποποίηση της 102-2015 απόφασης Οικον. επιτροπής για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 197k
258-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Εξοχής.pdf 209k
259-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πολυμύλου.pdf 210k
260-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Καρυδίτσας.pdf 210k
261-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ροδιανής.pdf 213k