Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
303-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Λευκοπηγής.pdf 211k
304-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Λυγερής.pdf 211k
305-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Λευκόβρυσης.pdf 212k
306-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.pdf 209k
307-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ακρινής.pdf 211k
308-2015 Επανάληψη διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για δομή στήριξης - αυτιστικά.pdf 230k
309-2015 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για εργασία συντήρησης - επισκευής οχημάτων για το 2015.pdf 234k
310-2015 Άγονος και διαπραγμάτευση για προμήθεια τροφίμων Παιδικών Σταθμών Δήμου Κοζάνης και Κοινωφελούς.pdf 224k
311-2015 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 230k
312-2015 13η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 209k
313-2015 5η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 200k
314-2015 Όροι για την Κατεδάφιση υδατόπυργου Τ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.pdf 468k
315-2015 Όροι για τις εργασίες Αποχιονισμού - Αντιμετώπιση θεομηνιών 2015 -2016 ΔΕ Κοζάνης.pdf 317k
316-2015 Όροι για την Προμήθεια αλατιού για την χειμερινή περίοδο 2015-2015.pdf 275k
317-2015 Όροι για τη μίσθωση ιδιωτικής σταυλικής εγκατάστασης για περισυλλογή κλπ ανεπιτήτητων ζώων.pdf 224k
318-2015 Όροι χωραφιών Σπάρτου.pdf 229k
319-2015 Κατακύρωση για την Προμήθεια εξοπλισμού ΕΚΑΒ Κοζάνης.pdf 242k
320-2015 Απόρριψη ένστασης ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.pdf 226k
321-2015 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Παπαγεωργίου Ιωάννη πρωην Αντιδημάρχου Κοζάνης.pdf 201k
322-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αργίλου.pdf 215k