Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
021-2015 Ορισμός πληρεξούσιας δικηγόρου για τις εταιρίες ENERGA & HELLAS POWER.pdf 152k
022-2015 Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 268k
023-2015 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 163k
024-2015 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2015 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 199k
025-2015 Παραλαβή μελέτης για Ενεργειακή ανάβαθμιση τεχνικών υπηρεσιών.pdf 150k
026-2015 Παραλαβή μελέτης για Ενεργειακή ανάβαθμιση σχολικού συγκροτήματος Ξηρολίμνης.pdf 151k
027-2015 Παραλαβή μελέτης για Ενεργειακή ανάβαθμιση Δημαρχείου Κοζάνης.pdf 149k
028-2015 Παραλαβή μελέτης για Αποτύπωση φέροντα οργανισμού 3ου Γυμνασίου.pdf 150k
029-2015 Όροι για την Προμήθεια εξοπλισμού Γ Βρεφονηπιακού Σταθμού.pdf 705k
030-2015 Κατακύρωση για την Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων.pdf 346k
031-2015 Απόρριψη ένστασης της Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε για προμήθεια, εγκατάσταση 16 Φωτοβολταϊκών.pdf 180k
032-2015 Απόρριψη ένστασης της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ για προμήθεια, εγκατάσταση 16 Φωτοβολταϊκών.pdf 180k
033-2015 Είσπραξη μισθωμάτων με έκδοση δικαστικής απόφασης Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 152k
034-2015 Όροι για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 560k
035-2015 Όροι για την προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς για το 2015.pdf 485k
036-2015 Όροι για την προμήθεια ανταλλακτικών - μπαταριών-αναλώσιμων οχημάτων και μηχανημάτων έργου.pdf 476k
037-2015 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 195k
038-2015 2η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 180k
039-2015 Κατακύρωση για την προμήθεια λευκού φρέσκου γάλακτος για το 2015.pdf 156k
040-2015 1η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 3-2015 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 175k