Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
061-2015 Τροποποίηση της 14-2015 περί συγκρότησης επιτροπής ΕΚΠ-ΟΤΑ.pdf 168k
062-2015 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 198k
063-2015 4η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 163k
064-2015 1η Ανάκληση αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2015.pdf 165k
065-2015 Παραλαβή μελέτης για τοπογραφική αποτύπωση αγροτικής οδού Καρυδίτσας Αγ. Παρασκευής.pdf 151k
066-2015 2η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 41-2015 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 176k
067-2015 3η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου - Απριλίου 2015 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 174k
068-2015 Άλλαγή επιτοκίου δύο δανείων του πρώην Δήμου Ελλησπόντου.pdf 144k
069-2015 2η Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων.pdf 143k
070-2015 Όροι για προμήθεια οικοδομικών υλικών.pdf 276k
071-2015 Όροι για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος και ασφαλτικών για το έτος 2015.pdf 301k
072-2015 Όροι για προμήθεια ελαστικών επισώτρων για το Δήμο Κοζάνης για το έτος 2015.pdf 262k
073-2015 Όροι για την Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 363k
074-2015 Κατακύρωση και διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων για Παιδικούς Σταθμούς.pdf 209k
075-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Καρυδίτσας.pdf 159k
076-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κρόκου.pdf 161k
077-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Εξοχής.pdf 162k
078-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κοίλων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 163k
079-2015 Τροποποίηση της με 84-2003 απόφασης από προσκύρωση Βαρέκα Πάρη.pdf 153k
080-2015 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.pdf 194k