Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
229-2014 Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2014.pdf 173k
230-2014 Όροι για εργασία συντήρησης - επισκευής οχημάτων για το 2014.pdf 763k
231-2014 Απευθείας ανάθεση για Γεωτεχνική έρευνα - αντιστήριξη Βιβλιοθήκης στον Αλιβιζάτο Ανδρέα.pdf 148k
232-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Τσολόπουλου Γεωργίου του Νικολάου.pdf 143k
233-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τζιάτζιου Αργυρίου του Δημητρίου.pdf 133k
234-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Σισμανίδη Χαραλάμπου του Ηλία.pdf 143k
235-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Μαρασλίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου.pdf 143k
236-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της εταιρίας Γ. ΜΠΛΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ.pdf 133k
237-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Ίτσκου Δημητρίου του Μιχαήλ.pdf 133k
238-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της εταιρίας ΖΙΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.pdf 144k
239-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών της Διαμαντίδου Μαρίας του Γεωργίου.pdf 143k
240-2014 Μη άσκηση έφεσης κατά διοικητικού Εφτείου Θεσσαλονίκης για την ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.pdf 79k
241-2014 Αποδοχή αίτησης Παπαφιλίππου Νικολάου για το κληρ. ¨Καίτης Παπακωνσταντίνου¨.pdf 137k
242-2014 11η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 164k
243-2014 Κατακύρωση για τις επισκευές - χρωματισμοί σχολικών μονάδων.pdf 156k
244-2014 6η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 161k
245-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της εταιρίας ΠΕΣΛΗΣ Ζ. - ΦΤΑΚΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε..pdf 152k
246-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Μπαλιάκα Νικολάου του Ευαγγέλόυ.pdf 150k
247-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Σιαλβέρα Κωνσταντίνου του Ζήση.pdf 151k
248-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Τρομπούκη Ιφιγένειας του Κωνσταντίνου.pdf 151k