Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
349-2014 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 230k
350-2014 5η Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.pdf 169k
351-2014 16η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 167k
352-2014 Όροι για εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2014 - 2015.pdf 202k
353-2014 Απευθείας ανάθεση για Επισκευές Τεχνικών Έργων.pdf 153k
354-2014 Άγονος και διαπραγμάτευση για εργασία συντήρησης - επισκευής οχημάτων για το 2014.pdf 168k
355-2014 Απευθείας ανάθεση για το Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων.pdf 155k
356-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Ιωάννογλου Προδρόμου του Μιχαήλ.pdf 150k
357-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Σαραφίδου Ιουλίας του Δαμιανού.pdf 151k
358-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Καραμούζα Ζήση του Αργυρίου.pdf 152k
359-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Γυμνοπούλου Αλεξάνδρας του Δαμιανού.pdf 152k
360-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Συμελίδου Κυριακής του Γεωργίου.pdf 152k
361-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Μαλλιού Γεωργίου του Αντωνίου.pdf 151k
362-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Τσακαλέρη Ευστρατίου του Δημητρίου.pdf 151k
363-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της εταιρίας Καρακούσης Χ. - Παπαγιαννίδης Ι. ΙΚΕ.pdf 151k
364-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Μάστορα Αστερίου του Δημητρίου.pdf 150k
365-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών της Στάμου Αικατερίνης του Χρήστου.pdf 150k
366-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Πάλλα Γεωργίου του Πάσχου.pdf 150k
367-2014 Έγκριση εφάπαξ εξόφλησης οφειλών του Χονδρογιάννη Γεωργίου του Κωνσταντίνου.pdf 151k
368-2014 Έγκριση με δόσεις εξόφλησης οφειλών του Γιαννόπουλου Γεωργίου του Αριστείδη.pdf 164k