Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
022-2014 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για μεγάλα έργα για το 2014.pdf 127k
023-2014 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Ακρινή (Παπαδόπουλος Παναγιώτης).pdf 122k
024-2014 Όροι για τα τρόφιμα των Παιδικών Σταθμών για το έτος 2014.pdf 373k
025-2014 Όροι για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών για το 2014.pdf 187k
026-2014 Όροι για ηλεκτρονικό εξοπλισμό για το 2014.pdf 161k
027-2014 Όροι για μηχανογραφικού λογισμικού για το 2014.pdf 151k
028-2014 Όροι για την προμήθεια γραφικής ύλης για το 2014.pdf 177k
029-2014 Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για απόρριψη αποβλήτων.pdf 107k
030-2014 Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για κλοπή βυτιοφόρου οχήματος.pdf 81k
031-2014 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΕΒΕ.pdf 77k
032-2014 Κατακύρωση για την εκποίηση τριών παλιών οχημάτων του Δήμου.pdf 110k
033-2014 Νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 136k
034-2014 Αποζημίωση από ρυμοτόμηση Ανδρέα Μίχου του Δημητρίου.pdf 102k
035-2014 Έγκριση Προϋπολογισμού 2014 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 189k
036-2014 Άσκηση προσφυγής στην Γ.Γ. Αποκεν. κατά απόφασης Περιφερ. Δυτ. Μακεδονίας για απόβλητα.pdf 106k
037-2014 Απευθείας ανάθεση κυκλοφορητή για το Δημοτικό Σχολείο Πετρανών.pdf 100k
038-2014 Απευθείας ανάθεση επισκευής φορτηγού οχήματος.pdf 99k
039-2014 Τροποποίηση της 15-2014 απόφασης για Παγία στον Βλάχο Σωτήριο.pdf 109k
040-2014 Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων.pdf 79k
041-2014 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 169k