Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
089-2014 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 116k
090-2014 Κατακύρωση για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 118k
091-2014 Τερματισμός της εκμίσθωσης καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 99k
092-2014 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 13-2014 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 99k
093-2014 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 104k
094-2014 6η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 154k
095-2014 Όροι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάθεσης μελέτης Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής.pdf 235k
096-2014 Όροι για μίσθωση μηχανημάτων και φορτηγών αυτοκινήτων 2014.pdf 108k
097-2014 Όροι για την προμήθεια λευκού φρέσκου γάλακτος για το έτος 2014.pdf 140k
098-2014 Όροι για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας στην Αιανή.pdf 137k
099-2014 Όροι για την προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών και υδραυλικών για το 2014.pdf 307k
100-2014 Όροι για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό ΔΕ Ελλησπόντου, Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη.pdf 281k
101-2014 Όροι για την προμήθεια, εγκατάσταση 16 Φωτοβολταϊκών.pdf 442k
102-2014 Τερματισμός για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Ακρινή (Παπαδόπουλος Παναγιώτης).pdf 97k
103-2014 Κατακύρωση της προμήθειας γραφικής ύλης για το έτος 2014.pdf 130k
104-2014 Κατακύρωση της προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών για το έτος 2014.pdf 149k
105-2014 Κατακύρωση της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το 2014.pdf 126k
106-2014 Κατακύρωση της προμήθειας μηχανογραφικού λογισμικού για το 2014.pdf 125k
107-2014 Κατακύρωση της προμήθειας και εγκατάστασης διάταξης πυκνωτών.pdf 130k
108-2014 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.pdf 223k